Doc. MUDr. Jozef Gonsorčík, CSc. FESC

Doc. MUDr.  Jozef Gonsorčík, CSc. FESCDocent Jozef Gonsorčík je odchovanec košickej medicíny, kde promoval v roku 1983. Začal pracovať na vtedajšej Geriatrickej klinike Fakultnej nemocnice v Košiciach. Taktiež bol zamestnancom IV. internej kliniky Fakultnej a neskôr Univerzitnej nemocnice, dokonca bol tri roky jej prednostom. Absolvoval špecializačné vzdelávania z vnútorného lekárstva I. a II. stupňa a v roku 1996 atestoval z kardiológie. Skúsenosti získaval aj na viacerých krátkodobých zahraničných pobytoch v Prahe, Bazileji, New Yorku, Chicagu a v roku 2000 mu bola udelená licencia pre internú medicínu a kardiológiu s vykonávaním privátnej praxe. Už desiaty rok je internistom/kardiológom a vysokoškolským učiteľom na Klinike kardiológie Výskumného ústavu srdcovo-cievnych chorôb a na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde zastával funkciu prodekana pre klinickú výučbu. Pred desiatimi rokmi inicioval vznik Centra mulitidetektorovej kardiotomografie.

Docent Jozef Gonsorčík je čestným členom Slovenskej internistickej a kardiologickej spoločnosti, fellow European Society of Cardiology a národným delegátom Európskej únie medicínskych špecialistov  pre kontinuálne vzdelávanie v kardiovaskulárnej medicíne. Získal mnoho významných ocenení odborných a akademických inštitúcií. Je členom redakčných rád viacerých medicínskych časopisov.

Jozef Gonsorčík je veľkým lokálpatrónom východného Slovenska, ale energiu mu dodáva i genius loci Banskej Štiavnice v kruhu rodiny. Medzi jeho záľuby patrí história medicíny a farmácie, výstavná kynológia, cestovanie a fandenie futbalu syna Martina.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 13.12.2018 13:52
Upravené: 13.12.2018 13:58

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine