Anna Koptová

Anna KoptováAnna Koptová sa narodila v roku 1953 v rodine dlhoročného primáša ľudovej hudby kežmarského súboru Magura a znalca goralskej muziky. Žije v Košiciach, je vydatá a má dve dcéry.

Študovala na Katedre novinárstva FF UK v Bratislave. Pracovala ako redaktorka v denníku Východoslovenské noviny. V roku 1978 sa zúčastnila na II. Svetovom kongrese Rómov v Ženeve. Tu sa po prvýkrát dozvedela, že Rómovia majú svoju hymnu, vlajku a že žiadajú OSN o uznanie statusu národa. Po návrate z kongresu ju a jej rodinu začala štátna bezpečnosť vyšetrovať ako nepriateľku československého ľudu a jej aktivity sledovala až do roku 1989, keď došlo k zmene politického systému. Pád komunistického režimu vstúpil do jej života významným spôsobom.  Za Rómsku občiansku iniciatívu kandidovala v roku 1990 do slovenského parlamentu na kandidátke VPN. Výsledkom  poslaneckej práce bol dokument Zásady vládnej politiky SR k Rómom – prvýkrát v histórii boli Rómovia oficiálne uznaní ako národnostná menšina. V roku 1991 poslanci SNR na návrh pani Koptovej schválili  projekt nultých ročníkov a projekt prvého rómskeho profesionálneho divadla na Slovensku. V auguste 1991 vyšlo  pod jej vedením prvé číslo týždenníka Romano ľil. Boli to prvé skutočné noviny, ktoré priniesli na svojich stránkach rómčinu v písanej podobe. V máji 1992 minister kultúry ju poveril vedením divadla Romathan v Košiciach. Divadlo uviedlo množstvo originálnych predstavení, pričom viaceré známe diela sama preložila do rómskeho jazyka (Krvavá svadba, Cigáni idú do neba...).  

Divadlo sa stalo aj miestom zrodu Nadácie Dobrá rómska víla Kesaj, ktorá  realizovala množstvo projektov presahujúcich hranice Slovenska. Po odchode  jej prvého štatutárneho zástupcu Ing. Mičku ju Anna Koptová vedie doteraz.

V roku 2003 nadácia zriaďuje Súkromné gymnázium, ktoré sa stáva pilotnou školou a spoluriešiteľom národných projektov MŠ SR. Výsledkom päťročného  úsilia rómskych aktivistov a škôl bolo okrem iného vydanie Pravidiel rómskeho pravopisu a učebnice rómčiny pre základné a stredné školy. Vyvrcholením aktivít bol však akt štandardizácie rómskeho jazyka v roku 2008 pod záštitou vlády SR, ktorým sa otvára cesta ku vzdelávaniu rómskych detí v materinskom jazyku.

Nadácia v roku 2009 prijala úlohu riešiteľa v medzinárodnom  projekte Obnova európskej dimenzie rómskeho jazyka a kultúry, garantom ktorého bol doktor Marcel Courtiade (Kurtiad) zo sorbonskej univerzity v Paríži. Okrem viacerých publikácii nadácia vydala 800 stranový prekladový slovník, ktorý v rámci Slovenska aj Európy je unikátnym počinom.

Dnes je Anna Koptová riaditeľkou Súkromnej základnej školy v Košiciach a tiež držiteľkou medzinárodnej ceny Šaip Jusufa, ktorú dostala v roku 2013 v Belehrade pri príležitosti vyhlásenia medzinárodného dňa rómskeho jazyka.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 14.12.2018 09:23
Upravené: 14.12.2018 09:29

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine