Odbor projektov a investícií

Zaoberá sa projektmi z národných operačných programov,  z grantov, projektom prijatých zastupiteľstvom, podáva Žiadosti o poskytnutie NFP, Žiadosti o platbu, podáva monitorovacie správy ukončených projektov, vyhľadáva možnosti realizácie projektov v kraji.

Investičné aktivity odboru sú zamerané na prípravu a realizáciu projektov investičnej výstavby, zabezpečenie projektovej dokumentácie a stavebných prác na objektoch v správe KSK – cesty II. a III. triedy, zariadenia sociálnych služieb, kultúrne a školské zariadenia a ďalších objektoch vo vlastníctve VÚC.

Databáza projektov je delená na:

Kontakt

Podrobnejšie informácie získate:

Ing. Vladimír Hlivák
Odbor projektov a investícií
tel.: 055 7268 432
E-mail: vladimir.hlivak@vucke.sk

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 02.01.2020 15:29
Upravené: 09.02.2024 16:20

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001