Rodová rovnosť

Plán rodovej rovnosti Košického samosprávneho kraja je strategickým dokumentom, prostredníctvom ktorého Úrad implementuje opatrenia s cieľom zabezpečenia podpory a zvýšenia rodovej rovnosti a  rozmanitosti medzi zamestnancami Úradu KSK. Rozhodnutie prijať vlastný plán rodovej rovnosti bolo motivované predovšetkým reflektovaním vnútorných hodnôt inštitúcie, medzi ktoré patrí aj rodová rovnosť, a ktoré sú podporované nie len vedením úradu, ale aj jeho zamestnancami. V rámci inštitúcie akou je Úrad Košického samosprávneho kraja nie je prípustná žiadne miera tolerancie voči akejkoľvek forme diskriminácie či obťažovaniu.

Nemenej dôležitou súčasťou Plánu rodovej rovnosti, a zároveň ďalším cieľom tohto strategického dokumentu, je snaha o vytvorenie priaznivého pracovného prostredia pre všetkých zamestnancov a zamestnankyne Úradu KSK a rovnako aj snaha o vytvorenie podmienok pre lepšie zosúladenie pracovného a súkromného života.

Príprava Plánu rodovej rovnosti je spojená aj s novým kritériom oprávnenosti žiadateľov programu Horizont Európa.

Plán rodovej rovnosti Úradu KSK na roky 2022-2025

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.01.2024 10:06
Upravené: 19.01.2024 10:09

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001