Mediálna politika

Mediálna politika Košického samosprávneho kraja je zameraná na transparentné informovanie verejnosti o aktivitách kraja, Zastupiteľstva KSK aj činnosti organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Ďalšou dôležitou oblasťou mediálnej politiky je otvorené informovanie médií. Košický samosprávny kraj zároveň svoju mediálnu politiku prispôsobuje aktuálnym požiadavkám, neustále ju vyhodnocuje na základe interných aj externých analýz. Posledným príkladom je analýza mediálnych výstupov z roku 2023 technologickej spoločnosti MEDIABOARD (predtým MONITORA).

Informácie z kraja

Magazín Rozhýbaný kraj

Košický samosprávny kraj je vydavateľom magazínu Rozhýbaný kraj na základe registrácie Ministerstva kultúry SR pod EV 5720/18. Autorom článkov je Komunikačné oddelenie Úradu KSK. Cieľom magazínu je informovať občanov o dianí v kraji, o aktivitách Úradu KSK, Zastupiteľstva KSK, organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti, ako aj o podujatiach v kraji.

Magazín vychádza 6-krát ročne v náklade 270 000 ks, pričom distribuovaný je externým distribútorom bezplatne do každej domácnosti na území Košického samosprávneho kraja.

Štatút novín Košického samosprávneho kraja

Magazín Rozhýbaný kraj sa riadi vlastným štatútom, ktorý upravuje jeho spoločenské poslanie a organizačné zásady.

Televízne správy z Košického kraja Rozhýbaný kraj

Košický samosprávny kraj v roku 2020 rozšíril svoje komunikačné kanály o televízne spravodajstvo. Prostredníctvom Televízie Zemplín vysiela magazín Rozhýbaný kraj, ktorý je voľne šíriteľný aj pre ďalšie audiovizuálne médiá.

Redakcia webu

Košický samosprávny kraj zverejňuje všetky dostupné informácie na svojej webovej stránke. Zverejňovanie podlieha pravidlám, ktoré upravuje Redakcia webu.

Tlačové správy

Košický samosprávny kraj informuje verejnosť o dianí v kraji aj prostredníctvom tlačových správ. Zasielané sú lokálnym médiám aj médiám s celoštátnou pôsobnosťou a zverejňované sú na webovej stránke KSK. Úrad KSK má zverejnené tlačové správy v archíve od roku 2012.

Výber tlačových správ prináša aj týždenný newsletter Rozhýbaný kraj.

Sociálne siete

Košický samosprávny kraj informuje o svojich aktivitách aj prostredníctvom sociálnych sietí a vlastného youtube kanála:

Priamy prenos Zastupiteľstiev KSK

Úrad Košického samosprávneho kraja zabezpečuje priamy prenos Zastupiteľstiev Košického samosprávneho kraja, ktorý je vysielaný naživo na web stránke KSK a na facebookovom profile Košického kraja.

Archívne informácie

Od roku 2007 do roku 2018 vydával Košický samosprávny kraj televízny Magazín KSK, ktorý obsahoval reportáže z regiónov a ktorý bol vysielaný lokálnymi televíziami.

Kontakt

Podrobnejšie informácie získate:

Mgr. Zdeněk Kovář
Zástupca vedúceho Komunikačného oddelenia
TEL.: 055 7268 116
E-mail: zdenek.kovar@vucke.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 12.09.2019 16:17
Upravené: 30.04.2024 13:02

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001