Transparentná zdravotná politika, aktuálne informácie

Zdravotníctvo je oblasť, ktorá sa týka každého z nás. Zdravie máme len jedno a preto je našou najdôležitejšou hodnotou. Na tejto stránke nájdete všetky aktuálne a potrebné informácie z oblasti regionálneho zdravotníctva, ktoré Vám pomôžu orientovať sa v systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Pre pacientov

Kto je môj lekár? (zdravotné obvody)
Zdravotné obvody boli v zmysle platnej legislatívy určené pre odbornosti: všeobecný lekár pre dospelých, všeobecný lekár pre deti a dorast, gynekológ, zubný lekár. Vyberte druh ambulancie a začnite písať názov mesta/obce, kde bývate. Vyberte z ponúkaného zoznamu a systém Vám zobrazí zoznam ulíc s pridelenými ambulanciami. Viac informácií
Pre jednoduché vyhľadávanie medicínskych odborníkov, slúži aplikácia NÁJDI LEKÁRA, ktorá nájde najbližších lekárov-špecialistov na základe Vašej aktuálne polohy alebo Vami zadanej obce/mesta.

Ordinačné hodiny a kontakty na lekárov

Pred návštevou konkrétnej ambulancie je možné prostredníctvom stránky www.e-vuc.sk zistiť si aktuálne ordinačné hodiny Vášho lekára schválené Košickým samosprávnym krajom. Viac informácií

Neprítomnosti lekárov na ambulanciách

Pred návštevou konkrétnej ambulancie je možné prostredníctvom stránky www.e-vuc.sk preveriť si dočasnú neprítomnosť konkrétneho lekára na svojej ambulancii. Viac informácií

Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS)

ADOS je zdravotnícke zariadenie, ktoré poskytuje komplexnú domácu ošetrovateľskú starostlivosť chorým a pôrodnú asistenciu ženám, u ktorých sa predpokladá, že ich zdravotný stav si nebude vyžadovať nepretržitý pobyt v ústavnom zdravotníckom zariadení, a osobám, ktoré poskytnutie ústavnej zdravotnej starostlivosti odmietli. Viac informácií

Nemocnice

Ústavná zdravotná starostlivosť presahujúca 24 hodín je poskytovaná hlavne v nemocniciach. Tieto zároveň prevádzkujú ústavnú pohotovostnú službu pre nevyhnutné prípady mimo ordinačných hodín ambulancií a ambulantných pohotovostí. Viac informácií

Ambulantná pohotovostná služba (APS)

APS je pohotovostná služba všeobecného lekára pre dospelých, pediatra alebo zubára. Môžete ju využiť, ak sa Vám prudko zhoršil stav a Váš obvodný lekár práve neordinuje, a to v čase od 16. do 22. hodiny v pracovných dňoch a v čase od 7. do 22. hodiny v dňoch pracovného pokoja. Viac informácií

Lekárenská pohotovostná služba (LPS)

Samosprávny kraj v spolupráci so Slovenskou lekárnickou komorou organizuje a nariaďuje poskytovanie LPS vo verejnej lekárni. Viac informácií

Ak máte mobilný telefón s GPS alebo vie Váš prehliadač zistiť polohu a chcete zistiť, kde je najbližšia ambulancia APS, použite aplikáciu Otvorená lekáreň.

Pre lekárov a lekárnikov

Pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti je určená aplikácia AMBULANCIA, v rámci ktorej môžu napríklad elektronicky požiadať o schválenie nových ordinačných hodín, nahlasovať neprítomnosti a pod.
Pre prevádzkovateľov lekární a výdajní zdravotníckych pomôcok je určená aplikácia LEKÁREŇ. Táto aplikácia slúži okrem iných funkcionalít aj na elektronickú komunikáciu s úradom samosprávneho kraja.
Všetky mimoriadne oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) týkajúce najmä stiahnutia niektorého lieku alebo zdravotníckej pomôcky z trhu je možné nájsť tu.

Kontakty na oddelenie zdravotníctva

Pre zodpovedanie všetkých Vašich otázok a požiadaviek, za účelom poskytovania informácií v súvislosti s regionálnym zdravotníctvom, sú v rámci svojich kompetencií k dispozícii pracovníci oddelenia zdravotníctva KSK. Viac informácií

Vzory žiadostí a tlačív nájdete tu.

Kontakt

Podrobnejšie informácie získate:
JUDr. Ľubica Palková
Zástupkyňa riaditeľa Úradu KSK
Poverená riadením oddelenia zdravotníctva
tel.: 055 7268 327
E-mail: lubica.palkova@vucke.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené: 12.09.2019 16:26
Upravené: 07.03.2024 11:38

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001