Cestovný ruch

Cieľom politiky Košického samosprávneho kraja v oblasti cestovného ruchu je  zvyšovanie konkurencieschopnosti cestovného ruchu ako odvetvia, ktoré môže tvoriť významnú súčasť ekonomiky Košického kraja.

Košický samosprávny kraj realizuje aktivity  v oblasti cestovného ruchu v súlade so Stratégiou rozvoja cestovného ruchu v Košickom kraji do roku 2027. Veľký dôraz je kladený na rozvoj cykloturistiky a budovanie cyklistickej infraštruktúry.

Základným podporným nástrojom  pre oblasť cestovného ruchu je Program Terra Incognita, v rámci ktorého sú pravidelne vyhlasované výzvy na poskytovanie dotácií pre oblasť cestovného ruchu.

Informácie o dokumentoch, aktivitách a vydaných propagačných materiáloch KSK v oblasti cestovného ruchu sú uvedené na záložke Cestovný ruch pod kompetenciami kraja.

Košický samosprávny kraj založil a podieľa sa na financovaní krajskej organizácie cestovného ruchu Košice Región Turizmus ako organizácie, ktorá zabezpečuje marketing a propagáciu turistickej ponuky v kraji.

Informácie o turistickej ponuke v Košickom kraji

Kontakt

Podrobnejšie informácie získate:

Ing. Barbora Kováčová
Odbor regionálneho rozvoja
Košický samosprávny kraj
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice

T: +421 55 6196 650
Email: barbora.kovacova@vucke.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 09.02.2024 13:48
Upravené: 09.02.2024 14:01

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001