Šport

Oddelenie športu

  • spolupracuje s orgánmi štátnej správy a samosprávy, s občianskymi združeniami a inými právnickými osobami zaoberajúcimi sa záujmovou činnosťou detí, mládeže a športom,
  • spolupracuje so športovými klubmi, občianskymi združeniami, obcami a inými právnickými a fyzickými osobami pôsobiacimi v oblasti telesnej kultúry,
  • zabezpečuje realizáciu športových podujatí, ktorých organizátorom je KSK,
  • spolupracuje pri organizovaní športových podujatí miestneho a regionálneho významu,
  • zabezpečuje agendu dotácií pre občianske združenia a iné organizácie z prostriedkov KSK na športové účely,
  • sleduje a hodnotí dlhodobé športové súťaže stredných škôl na území KSK, ktoré organizačne zabezpečuje Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže Košice
  • sleduje a hodnotí činnosť Krajskej futbalovej ligy v spolupráci s Východoslovenským futbalovým zväzom a Slovenským futbalovým zväzom.

Kontakt

Podrobnejšie informácie získate:

Mgr. Marián Horenský, PhD.
vedúci oddelenia športu
tel.: 055 7268 267
E-mail: marian.horensky@vucke.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 02.01.2020 15:29
Upravené: 12.02.2024 16:07

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001