Ukončené

25.04.2020

ID - R010 II/582 Michalovce – Sobrance

       
Konkrétny cieľ: Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.
 
04.03.2020

IDES - Zavádzanie duálneho vzdelávacieho systému a identifikácia jeho kvality

       
Číslo projektu: 2019-1-SK01-KA202-060776
 
27.02.2020

MIREU (Mining and Matallurgy regions of EU)

       
Hlavným cieľom projektu, ktorý je financovaný z programu HORIZONT 2020 je vytvoriť trvalo udržateľnú sieť európskych banských a hutníckych regiónov, ktorá pomôže regiónom vymieňať si poznatky a skúsenosti.
 
01.12.2018

Prevádzkovanie integrovanej siete informačno-poradenských centier

       
Projekt „Prevádzkovanie integrovanej siete informačno-poradenských centier“ je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Technická pomoc, Prioritná os 1 Riadenie, kontrola a audit EŠIF.
 
01.12.2018

Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských centier 1

       
Projekt „Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských centier 1“ je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Technická pomoc, Prioritná os 1 Riadenie, kontrola a audit EŠIF.
 

BICY - Cities & Regions of Bicycles (Bicy - mestá a regióny bicyklov)

       
Miesto realizácie: Košický kraj, celkové náklady: 154 414,00 €
 

Klaster Terra incognita – partnerstvo v kultúrnom turizme

       
Miesto realizácie: Košický kraj, celkové náklady: 300 000,00 €
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12] 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 14.05.2014 12:43
Upravené: 20.11.2020 11:50

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine