V realizácii

28.06.2023

Vypracovanie technickej/projektovej dokumentácie na rekonštrukciu priestorov na Strojárenskej ulici č.3 v Košiciach

       
Hlavným cieľom projektu je vypracovanie technickej/projektovej dokumentácie kompletnej rekonštrukcie areálu, ktorá z neho vytvorí moderné priestory slúžiace podnikateľom a inovátorom v rámci Regionálneho centra podnikania a inovácií, ktoré bude v správe Inovačného centra Košického kraja (ICKK).
 
02.02.2023

CLIMADAM

       
Názov projektu: Adaptačná stratégia na klimatickú zmenu a mitigačné aktivity pre slovensko-ukajinský prihraničný región (CLIMADAM)
 
01.02.2023

Ochrana a obnova biodiverzity v lesných ekosystémoch Košického kraja - projekt č. 2

       
Projekt zahŕňa realizáciu opatrení zameraných na zlepšenie stavu biotopov a ich druhov, obnovu poškodených ekosystémov a služieb s cieľom dosiahnuť obnovu a zachovanie biodiverzity a posilnenie ekosystémových služieb.
 
01.02.2023

Projekt KlimaPark Kysak

       
Hlavným cieľom projektu je vybudovanie audio vizuálneho envirocentra zameraného na informovanie a osvetu v témach zníženia rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy, ako aj o možnostiach proaktívnej adaptácie.
 
25.02.2022

Kreatívne centrum Košického kraja

       
Cieľom projektu je vytvoriť priaznivé prostredie pre rozvoj kreatívneho talentu a netechnologických inovácií a pre tvorbu pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle.
 
29.11.2021

ID R005 II/533 Gemerská Poloma – SNV – Harichovce – D1 (Jánovce Jablonov)

       
Košický samosprávny kraj má schválený projekt na rekonštrukciu cesty II. triedy. Finančná podpora z EÚ bude poskytnutá z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, ktorý spolufinancuje projekty vo výške 85% a spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu je vo výške 10%. Poskytovateľom nenávratného finančného príspevku je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program.
 
04.03.2021

ID R001 II/547 hranica okresu Košice/Košice okolie – Spišské Vlachy II. etapa

       
Konkrétny cieľ:
Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.
 
04.03.2021

ID R007 II/552 Košice – Veľké Kapušany – hranica UA – región Abov

       
Konkrétny cieľ:
Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.
 
Strana: [1]  [2]  [3] 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 14.05.2014 12:42
Upravené: 27.02.2020 13:06

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine