V realizácii

04.03.2021

ID R001 II/547 hranica okresu Košice/Košice okolie – Spišské Vlachy II. etapa

       
Konkrétny cieľ:
Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.
 
04.03.2021

ID R007 II/552 Košice – Veľké Kapušany – hranica UA – región Abov

       
Konkrétny cieľ:
Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.
 
04.03.2021

ID-R007 II/552 Košice – Veľké Kapušany – hranica UA – región Dolný Zemplín

       
Konkrétny cieľ: Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.
 
15.01.2021

ID-R002 II/576 Bohdanovce – Herľany – I. etapa

       
Konkrétny cieľ: Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.
 
03.12.2020

SmartMuseum

       
Názov projektu: SmartMuseum ako spôsob prezentácie kultúrneho dedičstva, HUSKROUA/1702/3.1/0026
 
05.10.2020

Zlepšenie služieb zdravotnej starostlivosti v sociálnych zariadeniach

       
Názov projektu: Zlepšenie služieb zdravotnej starostlivosti v sociálnych zariadeniach (Improving Health Care Services in Social Facilities) – Social Healthcare.
 
18.09.2020

Inteligentný a lepší Košický samosprávny kraj

       
Projekt „Inteligentný a lepší Košický samosprávny kraj“ je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa, Prioritná os 1 Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS.
 
14.05.2020

LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia

       
Zlepšenie implementácie programov na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku posilnením kapacít a kompetencií regionálnych a miestnych orgánov a podporou opatrení v oblasti kvality ovzdušia) sa zameriava na implementáciu konkrétnych opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia a taktiež podporuje vzdelávacie, komunikačné a monitorovacie aktivity zapojených partnerov v oblasti kvality a ochrany ovzdušia a efektívne riadenie vytvorením národnej siete manažérov kvality ovzdušia.
 
Strana: [1]  [2] 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 14.05.2014 12:42
Upravené: 27.02.2020 13:06

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról