V realizácii

04.03.2020

IDES - Zavádzanie duálneho vzdelávacieho systému a identifikácia jeho kvality

       
Projekt je zameraný na podporu systémov duálneho vzdelávania v inštitúciách OVP alebo iných možných typoch škôl.
 
27.02.2020

Program obnovy krajiny (POK)

       
POK bol schválený zastupiteľstvom KSK dňa 22.10.2018.
 
27.02.2020

MIREU (Mining and Matallurgy regions of EU)

       
Hlavným cieľom projektu, ktorý je financovaný z programu HORIZONT 2020 je vytvoriť trvalo udržateľnú sieť európskych banských a hutníckych regiónov, ktorá pomôže regiónom vymieňať si poznatky a skúsenosti.
 
24.01.2020

Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja

       
Konkrétny cieľ: Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území
 
11.01.2017

ELISE - (European LIfe Science Ecosystems

       
Košický samosprávny kraj sa od janurára 2017 zapojil do európskeho nadnárodného projektu ELISE(PGI02179 - ELISE - (European LIfe Science Ecosystems). Projekt so silnou podporou partnerov z regiónov Nemecka, Francúzska, Talianska, Poľska a Litvy pre oblasť inovácii výskumu a vývoja sa venuje segmentu podpory zdravia ale i bio ekonomiky.
 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 14.05.2014 12:42
Upravené: 27.02.2020 13:06

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról