V realizácii

14.05.2020

LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia

       
Zlepšenie implementácie programov na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku posilnením kapacít a kompetencií regionálnych a miestnych orgánov a podporou opatrení v oblasti kvality ovzdušia) sa zameriava na implementáciu konkrétnych opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia a taktiež podporuje vzdelávacie, komunikačné a monitorovacie aktivity zapojených partnerov v oblasti kvality a ochrany ovzdušia a efektívne riadenie vytvorením národnej siete manažérov kvality ovzdušia.
 
25.04.2020

ID - R008 II/550 a II/548 Moldava nad Bodvou - Jasov – Košice

       
Konkrétny cieľ: Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.
 
25.04.2020

ID - R001 II/547 hranica okresu Košice / Košice - okolie - Spišské Vlachy

       
Konkrétny cieľ: Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.
 
25.04.2020

ID - R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

       
Konkrétny cieľ: Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.
 
25.04.2020

ID - R010 II/582 Michalovce – Sobrance – Rekonštrukcia cesty

       
Konkrétny cieľ: Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.
 
04.03.2020

IDES - Zavádzanie duálneho vzdelávacieho systému a identifikácia jeho kvality

       
Projekt je zameraný na podporu systémov duálneho vzdelávania v inštitúciách OVP alebo iných možných typoch škôl.
 
27.02.2020

Program obnovy krajiny (POK)

       
POK bol schválený zastupiteľstvom KSK dňa 22.10.2018.
 
27.02.2020

MIREU (Mining and Matallurgy regions of EU)

       
Hlavným cieľom projektu, ktorý je financovaný z programu HORIZONT 2020 je vytvoriť trvalo udržateľnú sieť európskych banských a hutníckych regiónov, ktorá pomôže regiónom vymieňať si poznatky a skúsenosti.
 
Strana: [1]  [2] 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 14.05.2014 12:42
Upravené: 27.02.2020 13:06

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról