Výsledky kontrol rok 2018

 

dátum skončenia
kontroly
názov kontrolovaného subjektu číslo kontroly
20.12.2018 Úrad Košického samosprávneho kraja
Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
36/2018-2/TK/N
19.12.2018 Stredná odborná škola obchodu a služieb
Školská 4, 071 01 Michalovce
40-6/2018-2/TK/N
12.12.2018 Stredná odborná škola drevárska
Filinského 7, 052 01 Spišská Nová Ves
40-4/2018-2/TK/N
07.12.2018 Stredná odborná škola automobilová
Moldavská cesta 2, 041 99 Košice
40-3/2018-2/TK/N
04.12.2018 Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Komenského 44, 040 01 Košice
40-5/2018-2/TK/N
29.11.2018 Stredná odborná škola technická
Partizánska 1, 071 92 Michalovce
40-2/2018-2/TK/N
27.11.2018 Stredná priemyselná škola strojnícka
Komenského 2, 040 01 Košice
40-1/2018-2/TK/N
22.11.2018 Východoslovenské múzeum v Košiciach
Námestie Maratónu mieru 2, 040 01 Košice
43/2018-2/KO/P
15.11.2018 Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia
Boľská 41, 077 01 Kráľovský Chlmec
39/2018-2/KK-KO/P
06.11.2018 Škola úžitkového výtvarníctva
Jakobyho 15, 040 01 Košice
41/2018-2/KO/P
24.10.2018 Stredná odborná škola veterinárna
Námestie mladých poľnohospodárov 2, 040 17 Košice - Barca
44/2018-2/KO/P
16.10.2018 Gymnázium
Šrobárova 1, 042 23 Košice
42/2018-2/KO/P
11.10.2018 VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov
Andraščíkova 2, 040 17 Košice - Barca
34/2018-2/TK/P
09.10.2018 Spišské divadlo
Radničné námestie 4, 052 01 Spišská Nová Ves
38/2018-2/TK/P
18.09.2018 Úrad Košického samosprávneho kraja 
Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
30/2018-2/TK/N
18.09.2018 LUMEN - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb
Jilemnického 1707/1, 075 51 Trebišov
37/2018-2/TK/P
18.09.2018 LÚČ - Domov sociálnych služieb
Šemša č. 139, 044 21 Šemša
29/2018-2/TK/P
14.09.2018 DOMKO- Domov sociálnych služieb
Park mládeže 3, 040 01 Košice
35/2018-2/TK/P
14.09.2018 ANIMA- Domov sociálnych služieb
Andreja Kmeťa 2, 071 01 Michalovce
32/2018-2/TK/P
14.09.2018 JASANIMA - Domov sociálnych služieb
Špitálska č. 7, 048 01 Rožňava
28/2018-2/TK/P
10.09.2018 HARMONIA- domov sociálnych služieb, zariadenie podporovaného bývania a zariadenie pre seniorov
Námestie A. Dubčeka 270, 072 22 Strážske
31/2018-2/TK/P
07.09.2018 IDEA - Domov sociálnych služieb
Breziny 264, 055 62 Prakovce
33/2018-2/TK/P
19.07.2018 Školský internát Antona Garbana
Werferova 10, 041 15 Košice
26/2018-1/TK/P
19.07.2018 SUBSIDIUM, Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb
Betliarska ulica č. 18, 048 01 Rožňava
25/2018-1/TK/P
09.07.2018 Správa majetku Košického samosprávneho kraja
Tatranská 25, 040 01 Košice
23/2018-1/TK/P
26.06.2018 Stredná odborná škola - Szakközépiskola
Rákocziho 23, 077 01 Kráľovský Chlmec
27/2018-1/TK/P
14.06.2018 Športové gymnázium Trieda SNP 104, 040 11 Košice
Trieda SNP 104, 040 11 Košice
24/2018-1/TK/P
11.06.2018 Divadlo Thália Színház
Timonova 3, 040 01 Košice
20/2018-1/KK/P
28.05.2018 Obchodná akadémia
Akademika Hronca 8, 048 01 Rožňava
22/2018-1/TK/P
24.05.2018 Stredná priemyselná škola dopravná
Hlavná 113, 040 01 Košice
21/2018-1/TK/N
19.04.2018 Technická akadémia 
Hviezdoslavova 6, 052 01 Spišská Nová Ves
12/2018-1/KK/P
16.04.2018 Správa ciest Košického samosprávneho kraja
Námestie Maratónu mieru 1,  042 66 Košice 1
19/2018/-1/TK/P
03.04.2018 BIELA NOC, o. z.
Floriánska 1362/9,  040 01 Košice
18/2018-1/TK/P
22.03.2018 LIDWINA - Domov sociálnych služieb
Ul. Mládeže 1, 072 22 Strážske
17/2018-1/KO/P
21.03.2018 Obec Margecany
Obchodná 7, 055 01 Margecany
11/2018-1/TK/P
20.03.2018 Mestská časť Košice - Staré mesto
Hviezdoslavova 7, 040 01 Košice
13/2018-1/TK/P
20.03.2018 Spišská knižnica
Letná 28, 052 01 Spišská Nová Ves
09/2018-1/KO/P
19.03.2018 Obec Čakanovce
Čakanovce 79, 044 45 Bidovce
16/2018-1/TK/P
14.03.2018 Úrad Košického samosprávneho kraja
Námestie Maratóncu mieru 1, 042 66 Košice
05/2018-1/TK/P
13.03.2018 Súkromné gymnázium
Dneperská 1, 040 12 Košice
15/2018-1/TK/P
13.03.2018 KULTOBIN, spol. s.r.o.
Starozagorská 10, 040 23 Košice
14/2018-1/TK/P
06.03.2018 Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
Letná 50, 052 01 Spišská Nová Ves
10/2018-1/KO/P
06.03.2018 ONDAVA - Domov sociálnych služieb
Rakovec nad Ondavou 45, 072 03 Rakovec nad Ondavou
06/2018-1/KO/P
05.03.2018 Gymnázium Pavla Horova
Masarykova 1, 071 79 Michalovce
01/2018-1/KK/P
02.03.2018 Obce Bukovec
Bukovec 83, 044 20 Malá Ida
08/2018-1/TK/P
23.02.2018 Zemplínske osvetové stredisko v Michalovciach
Gorkého 1, Michalovce
04/2018-1/TK/P
21.2.2018 Zemplínska knižnica G. Zvonického v Michalovciach
Štefánikova 20, 071 01 Michalovce
07/2018-1/KO/P
14.02.2018 Kultúrne centrum Abova
Bidovce 206, Bidovce
02/2018-1/KO/P
19.01.2018 Stredná odborná škola Jozefa Szakkayho - Szakkay József Szakkozépiskola
Grešákova 1, Košice
03/2018-1/KO/P

Autor/zdroj: ÚHK KSK
Zverejnil: Ing. Ľubomír Hudák
Vytvorené: 22.01.2018 12:07
Upravené: 05.01.2023 13:40

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001