Výsledky kontrol rok 2020

dátum skončenia
kontroly            
názov kontrolovaného subjektu                        číslo kontroly           
11.06.2021 Súkromná základná umelecká škola
Miškovecká 20, 040 11 Košice
22/2020-2/TK/P
25.02.2021 Zemplínske múzeum v Michalovciach
Kostolné námestie 1, 071 01 Michalovce
28/2020-2/TK/P
21.12.2020 Stredná odborná škola drevárska
Filinského  7, 052 01 Spišská Nová Ves
29/2020-2/KO/P
22.12.2020 Stredná odborná škola priemyselných technológií 
Učňovská 5, Košice
27/2020-2/KO/P
14.12.2020 Úrad Košického samosprávneho kraja
Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
24/2020-2/TK/P
16.11.2020 Úrad Košického samosprávneho kraja
Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
25/2020-2/TK/P
10.12.2020 Gymnázium
Ľ. Štúra 26, 071 01 Michalovce
20/2020-2/KK/P
30.11.2020 Úrad Košického samosprávneho kraja
Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
26/2020-2/TK/P
11.11.2020 Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Komenského 44, 040 01 Košice
23/2020-2/KO/P
14.10.2020 Správa ciest Košického samosprávneho kraja
Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
18/2020-2/TK/P
05.10.2020 Úrad Košického samosprávneho kraja
Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
17/2020-2/TK/P
08.10.2020 HARMONIA - DSS a zariadenie pre seniorov
Námestie A. Dubčeka 270, 072 22 Strážske
21/2020-2/TK/P
21.08.2020 Úrad Košického samosprávneho kraja
Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
19/2020-2/TK/P
05.08.2020 Stredná odborná škola 
Ostrovského 1, 040 01 Košice
12/2020-1/KK/P
03.07.2020 Stredná priemyselná škola strojnícka
Komenského 2, 040 01 Košice
16/2020-1/K0/P
01.07.2020 KE.CY – Košické cyklotraily, o. z.
Tatranská 19, 040 01 Košice
15/2020-1/TK/P
26.06.2020 YOUNG ANGELS ACADEMY, občianske združenie
Werferova 3, 040 11 Košice
14/2020-1/TK/P
25.6.2020 FUGA, občianske združenie
Varšavská 8, 040 013 Košice
13/2020-1/TK/P
16.06.2020 PR produkčná Slovensko s.r.o.
Moyzesova 36, 040 01 Košice
11/2020-1/TK/P
28.05.2020 Úrad Košického samosprávneho kraja
Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
10/2020-1/TK/P
21.05.2020 Úrad Košického samosprávneho kraja
Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
08/2020-1/TK/P
18.05.2020 Školský internát Antona Garbana
Werferova 10, 041 15 Košice
09/2020-1/KO/P
23.04.2020 Úrad Košického samosprávneho kraja
Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
07/2020-1/TK/P
15.04.2020 Gymnázium
Šrobárová 1, 042 23 Košice
01/2020-1/KK/P
07.04.2020 Správa ciest Košického samosprávneho kraja
Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
05/2020-1/TK/P
24.03.2020 Úrad Košického samosprávneho kraja
Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
04/2020-1/TK/P
24.03.2020 Gymnázium
Trebišovská 12, 040 11 Košice
02/2020-1/KK/P
07.02.2020 Obchodná akadémia
Akademika Hronca 8, 048 01 Rožňava
03/2020-1/TK/P

Autor/zdroj: ÚHK KSK
Zverejnil: Ing. Ľubomír Hudák
Vytvorené: 12.02.2020 15:30
Upravené: 18.06.2021 09:27

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001