Odborné stanoviská

Hlavný kontrolór vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu KSK a k návrhu záverečného účtu KSK pred ich schválením v Zastupiteľstve KSK.

Preveruje dodržanie podmienok podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na prijatie návratných zdrojov financovania (úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, zmenky, komunálne obligácie) pred ich prijatím.

Preveruje dodržanie postupu a podmienok podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pri uzatváraní zmlúv v osobitných prípadoch (koncesná zmluva na uskutočnenie stavebných prác).

 

Stanovisko k návrhu rozpočtu

Stanovisko k záverečnému účtu

 

Stanovisko k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania

 

Autor/zdroj: ÚHK KSK
Zverejnil: Ing. Ľubomír Hudák
Vytvorené: 30.12.2014 13:33
Upravené: 15.08.2022 10:59

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine