Odborné stanoviská

Hlavný kontrolór vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu KSK a k návrhu záverečného účtu KSK pred ich schválením v Zastupiteľstve KSK.

Preveruje dodržanie podmienok podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na prijatie návratných zdrojov financovania (úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, zmenky, komunálne obligácie) pred ich prijatím.

Preveruje dodržanie postupu a podmienok podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pri uzatváraní zmlúv v osobitných prípadoch (koncesná zmluva na uskutočnenie stavebných prác).

 

Stanovisko k návrhu rozpočtu

Stanovisko k záverečnému účtu

 • roky 2017-2019
 • roky 2016-2018
 • roky 2015-2017
 • roky 2014-2016
 • roky 2013-2015
 • roky 2012-2014
 • roky 2011-2013
 • roky 2010-2012
 • roky 2009-2011
 • roky 2008-2010
 • roky 2007-2009
 • rok 2006
 • rok 2015
 • rok 2014
 • rok 2013
 • rok 2012
 • rok 2011
 • rok 2010
 • rok 2009
 • rok 2008
 • rok 2007
 • rok 2006
 • rok 2005
 • Stanovisko k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania

   

  Autor/zdroj: Ľubomír Hudák
  Zverejnil: Mgr. Andrea Makutová
  Vytvorené: 30.12.2014 13:33
  Upravené: 22.11.2016 14:29

  Udalosti

  Zobraziť všetky udalosti

  Most cez Ružín Dobrovoľníctvo