Rozpočet KSK

Rozpočet Košického samosprávneho kraja vyjadruje samostatnosť a zodpovednosť územnej samosprávy pri rozhodovaní o použití verejných zdrojov na poskytovanie služieb občanovi.
Obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k rozpočtovým a príspevkovým organizáciám zriadených KSK, k iným právnickým osobám ktorých je zakladateľom, ako aj k právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim na území KSK.
Rozpočet KSK môže obsahovať aj finančné vzťahy k rozpočtom iných vyšších územných celkov, ako aj k rozpočtom obcí na jeho území, ak plnia spoločné úlohy.
Verejnosť má právo na dôveryhodné informácie o tom, ako Košický samosprávny kraj nakladá s verejnými financiami a preto zverejňujeme pre každý rozpočtový rok návrh rozpočtu schválený Zastupiteľstvom KSK, jeho zmeny počas rozpočtového roka a záverečný účet za príslušný rozpočtový rok. Tieto dokumenty sú pripravované v súlade so "Zásadami tvorby rozpočtu, rozpočtových opatrení a pravidiel", ktoré sú zverejnené spolu s inou legislatívou.

Rozpočet Košického samosprávneho kraja schválený Zastupiteľstvom KSK

Rok 2017 - 2019

Rok 2016 - 2018

Rok 2015 - 2017

Rok 2014 - 2016

Rok 2013 - 2015

Rok 2012 - 2014

Rok 2011 - 2013

Rok 2010 - 2012

Rok 2009 - 2011

Rok 2008 - 2010

Rok 2007 - 2009

Rok 2006

Rok 2005

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 13.03.2012 12:48
Upravené: 01.12.2017 11:33

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah Dobrovoľníctvo