Výsledky kontrol rok 2023

dátum skončenia
kontroly            
názov kontrolovaného subjektu                        číslo kontroly           
17.05.2024 SPŠ stavebná a geodetická
Lermontovova 1, 040 01 Košice
43/2023-2/KK/P
24.04.2024 ARCUS - Špecializované  zariadenie a zariadenie pre seniorov
Skladná 4, 040 01 Košice
33/2023-2/KK/P
22.04.2024 Konzervatórium
Timonova 2, 040 01 Košice
44/2023-2/KK/P
11.03.2024 Jazyková škola
Javorová 16, 052 01 Spišská Nová Ves
46/2023-2/KK/P
04.03.2004 SOŠ obchodu a služieb
Školská 4, 071 01 Michalovce
36/2023-2/KK/P
09.02.2024 Správa ciest KSK
Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
30/2023-2/TK/N
07.02.2024 J. Kráľa 25, 079 01 Veľké Kapušany 51/2023-2/KK/P
30.01.2024 Konzervatórium Jozefa Adamoviča
Exnárova 8, 040 22 Košice
42/2023-2/KK/P
17.01.2024 SOŠ priemyselných technológií
Učňovská 5, 040 15 Košice - Šaca
50/2023-2/KO/P
09.01.2024 Obchodná akadémia
Watsonova 61, 041 38 Košice
39/2023-2/KK/P
14.12.2023 SOŠ automobilová
Moldavská cesta 2, 041 99 Košice
49/2023-2/KO/P
12.12.2023 SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku
Kukučínova 23, 040 01 Košice
11/2023-1/KK/P 
07.12.2023 SOŠ agrotechnických a gastronomických služieb – Agrártechnikai és
Gasztronómiai Szolgáltatási Szakközépiskola

J. Majlátha 2, 076 51 Pribeník
37/2023-2/KK/P 
01.12.2023 Gymnázium
Lorencova ulica 46, 053 42 Krompachy
47/2023-2/KO/P
27.11.2023 Úrad Košického samosprávneho kraja
Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice -  k spracovaniu stanoviska k návrhu rozpočtu na roky 2024 až 2026
45/2023-2/TK/P
10.11.2023 SOŠ ekonomická
Stojan 1, 052 01 Spišská Nová Ves
41/2023-2/KO/P
10.11.2023 Stredná priemyselná škola strojnícka
Komenského 2, 040 01 Košice
12/2023-1/KK/P 
03.11.2023 ANIMA - Domov sociálnych služieb
Andreja Kmeťa 1362/2, 071 01 Michalovce
32/2023-2/KK/P
17.10.2023 LIDWINA - Domov sociálnych služieb
Mládeže 14/1, 072 22 Strážske
23/2023-1/KK/P
16.10.2023 Obchodná akadémia
Kapušianska 2, 071 01 Michalovce
38/2023-2/KO/P
16.10.2023 SOŠ technická
Hviezdoslavova 5, 048 01 Rožňava
24/2023-1/KK/P
13.10.2023 SOŠ dopravy a služieb
Mierová 727, 072 22 Strážske
35/2023-2/KO/P
12.10.2023 SOŠ techniky a služieb
Markušovská cesta 4, 052 01 Spišská Nová Ves
29/2023-2/KO/P
09.10.2023 SOŠ techniky obchodu a služieb Jána Bocatia
Bocatiova 1, 040 01 Košice
40/2023-2/KO/P
02.10.2023 Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
M. R. Štefánika 257/65, 075 01 Trebišov 
27/2023-2/KK/P
28.09.2023 Gymnázium
Komenského 32, 075 01 Trebišov
34/2023-2/KO/P 
14.09.2023 Úrad Košického samosprávneho kraja
Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice -  kontrola plnenia uznesení Zastupiteľstva KSK
17/2023-1/TK/P
17.08.2023 IDEA -Domov sociálnych služieb
Breziny 264, 055 62 Prakovce
31/2023-2/KO/P
09.08.2023 Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach
Hlavná 48, 040 01 Košice
28/2023-2/TK/N
08.08.2023 Hotelová akadémia 
Južná trieda 10, 040 01 Košice
03/2023-1/KK/P
02.08.2023 Stredná zdravotnícka škola 
Kukučínova 40, 041 37 Košice
10/2023-1/KK/P
26.07.2023 Gymnázium Štefana Moysesa
Školská 13, 045 17 Moldava nad Bodvou
25/2023-1/KO/P
10.07.2023 Banícke múzeum v Rožňave 
Šfárikova 31, 048 01 Rožňava
26/2023-2/KO/P
29.06.2023 Gymnázium – Gimnázium 
Horešská 18, 077 01 Kráľovský Chlmec
18/2023-1/KO/P
26.06.2023 Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika – Pavol Jozef Šafárik Gimnázium 
Akademika Hronca 1, 048 01 Rožňava
21/2023-1/KO/P
22.06.2023 Gymnázium
Javorová 16, 052 01 Spišská Nová Ves
22/2023-1/KO/P
20.06.2023 Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Námestie 1. mája č. 1, 048 01 Rožňava
20/2023-1/KO/P
16.06.2023 Gymnázium
Šrobárova 1, 042 23 Košice
19/2023-1/KO/P
12.06.2023 Gymnázium
Školská 7, 052 01 Spišská Nová Ves
14/2023-1/KO/P
12.06.2023 Hotelová akadémia
Radničné námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves
16/2023-1/KO/P
05.06.2023 Východoslovenské múzeum v Košiciach
Nám. Maratónu mieru 2, 042 66 Košice
05/2023-1/KK/P
30.05.2023 Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum
Gorkého 1, 071 01 Michalovce
07/2023-1/KK/P
29.05.2023 Stredná odborná škola technická a ekonomická Jozefa Szakkayho - Szakkay József Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola
Grešáková 7, 040 01 Košice
13/2023-1/KO/P
23.05.2023 Gymnázium - Gimnázium
Zoltána Fábryho 1, 079 01 Veľké Kapušany
15/2023-1/KO/P
19.05.2023 Gemerské osvetové stredisko
Betliarska 8, 048 01 Rožňava 
04/2023-1/KK/P
10.05.2023 ONDAVA - Domov sociálnych služieb
Rakovec nad Ondavou 45,  072 03 Rakovec nad Ondavou 
06/2023-1/KK/P
13.04.2023 Bábkové divadlo v Košiciach
Tajovského 4, 040 01 Košice
09/2023-1/KO/P
05.04.2023 Úrad Košického samosprávneho kraja
Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice -  k spracovaniu stanoviska k záverečnému účtu za rok 2022
08/2023-1/TK/P
17.01.2023 Gymnázium
Trebišovská 12, 040 11 Košice
02/2023-1/KO/P
09.03.2023 Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach
Hlavná 48, 042 61 Košice
01/2023-1/KK/P

Autor/zdroj: ÚHK KSK
Zverejnil: Ing. Ľubomír Hudák
Vytvorené: 05.01.2023 13:19
Upravené: 21.05.2024 10:07

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001