Výsledky kontrol rok 2023

dátum skončenia
kontroly            
názov kontrolovaného subjektu                        číslo kontroly           
03.11.2023 ANIMA - Domov sociálnych služieb
Andreja Kmeťa 1362/2, 071 01 Michalovce
32/2023-2/KK/P
17.10.2023 LIDWINA - Domov sociálnych služieb
Mládeže 14/1, 072 22 Strážske
23/2023-1/KK/P
16.10.2023 Obchodná akadémia
Kapušianska 2, 071 01 Michalovce
38/2023-2/KO/P
16.10.2023 SOŠ technická
Hviezdoslavova 5, 048 01 Rožňava
24/2023-1/KK/P
13.10.2023 SOŠ dopravy a služieb
Mierová 727, 072 22 Strážske
35/2023-2/KO/P
12.10.2023 SOŠ techniky a služieb
Markušovská cesta 4, 052 01 Spišská Nová Ves
29/2023-2/KO/P
02.10.2023 Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
M. R. Štefánika 257/65, 075 01 Trebišov 
27/2023-2/KK/P
14.09.2023 Úrad Košického samosprávneho kraja
Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice -  kontrola plnenia uznesení Zastupiteľstva KSK
17/2023-1/TK/P
17.08.2023 IDEA -Domov sociálnych služieb
Breziny 264, 055 62 Prakovce
31/2023-2/KO/P
09.08.2023 Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach
Hlavná 48, 040 01 Košice
28/2023-2/TK/N
08.08.2023 Hotelová akadémia 
Južná trieda 10, 040 01 Košice
03/2023-1/KK/P
02.08.2023 Stredná zdravotnícka škola 
Kukučínova 40, 041 37 Košice
10/2023-1/KK/P
26.07.2023 Gymnázium Štefana Moysesa
Školská 13, 045 17 Moldava nad Bodvou
25/2023-1/KO/P
10.07.2023 Banícke múzeum v Rožňave 
Šfárikova 31, 048 01 Rožňava
26/2023-2/KO/P
29.06.2023 Gymnázium – Gimnázium 
Horešská 18, 077 01 Kráľovský Chlmec
18/2023-1/KO/P
26.06.2023 Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika – Pavol Jozef Šafárik Gimnázium 
Akademika Hronca 1, 048 01 Rožňava
21/2023-1/KO/P
22.06.2023 Gymnázium
Javorová 16, 052 01 Spišská Nová Ves
22/2023-1/KO/P
20.06.2023 Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Námestie 1. mája č. 1, 048 01 Rožňava
20/2023-1/KO/P
16.06.2023 Gymnázium
Šrobárova 1, 042 23 Košice
19/2023-1/KO/P
12.06.2023 Gymnázium
Školská 7, 052 01 Spišská Nová Ves
14/2023-1/KO/P
12.06.2023 Hotelová akadémia
Radničné námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves
16/2023-1/KO/P
05.06.2023 Východoslovenské múzeum v Košiciach
Nám. Maratónu mieru 2, 042 66 Košice
05/2023-1/KK/P
30.05.2023 Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum
Gorkého 1, 071 01 Michalovce
07/2023-1/KK/P
29.05.2023 Stredná odborná škola technická a ekonomická Jozefa Szakkayho - Szakkay József Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola
Grešáková 7, 040 01 Košice
13/2023-1/KO/P
23.05.2023 Gymnázium - Gimnázium
Zoltána Fábryho 1, 079 01 Veľké Kapušany
15/2023-1/KO/P
19.05.2023 Gemerské osvetové stredisko
Betliarska 8, 048 01 Rožňava 
04/2023-1/KK/P
10.05.2023 ONDAVA - Domov sociálnych služieb
Rakovec nad Ondavou 45,  072 03 Rakovec nad Ondavou 
06/2023-1/KK/P
13.04.2023 Bábkové divadlo v Košiciach
Tajovského 4, 040 01 Košice
09/2023-1/KO/P
05.04.2023 Úrad Košického samosprávneho kraja
Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice -  k spracovaniu stanoviska k záverečnému účtu za rok 2022
08/2023-1/TK/P
17.01.2023 Gymnázium
Trebišovská 12, 040 11 Košice
02/2023-1/KO/P
09.03.2023 Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach
Hlavná 48, 042 61 Košice
01/2023-1/KK/P

Autor/zdroj: ÚHK KSK
Zverejnil: Ing. Ľubomír Hudák
Vytvorené: 05.01.2023 13:19
Upravené: 08.11.2023 11:10

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine