Pripomienky

V súlade s ustanovením § 19e ods. 2 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov sa hlavný kontrolór zúčastňuje na zasadnutiach zastupiteľstva s hlasom poradným. Môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených zastupiteľstvom.

Pripomienky a odporúčania hlavného kontrolóra:

     
 • február 2021

Pripomienka k materiálu na 23. zasadnutie ZKSK (19.2.2021)

 • príloha  (stanovisko znalca k odbornému vyjadreniu)

7.b Finančné vysporiadenie investícií BONA FIDE, o.z.

 • Zastupiteľstvo KSK
 • september-október 2019

Pripomienka k materiálu na 14. zasadnutie ZKSK (21.10.2019)

Bod č. 8   Zabezpečenie úverových zdrojov na financovanie projektov realizovaných z fondov Európskej únie a štátneho rozpočtu v rokoch 2020 – 2027

 • Komisia ZKSK  k hospodáreniu s majetkom 
 • Finančná komisia ZKSK
 • maj-jún 2019

Pripomienka k materiálu na 12. zasadnutie ZKSK (24.6.2019)

17.b) Úprava nájomných vzťahov s BONA FIDE, o.z.

 • Kultúrna komisia ZKSK
 • Komisia k hospodáreniu s majetkom ZKSK
 • Finančná komisia ZKSK
 • apríl 2019

Pripomienka k materiálu na 11. zasadnutie ZKSK (29.04.2019)

18.a Úprava nájomných vzťahov s BONA FIDE, o.z.

 • Komisia k hospodáreniu s majetkom ZKSK
 • Kultúrna komisia ZKSK
 • Finančná komisia ZKSK
 • február 2019

Pripomienka k materiálu na 10. zasadnutie ZKSK (25.02.2019)

12.f) Nájom hnuteľného majetku pre BONA FIDE, o.z.

 • Komisia k hospodáreniu s majetkom ZKSK
 • Finančná komisia ZKSK
 • september - október 2018 

Pripomienka k materiálu na 8. zasadnutie ZKSK (22.10.2018)

12.b) Investície nájomcu BONA FIDE, o.z. na technické zhodnotenie majetku Košického samosprávneho kraja prenajatého nájomcovi v areáli na ul. Strojárenská 3 v Košiciach

Poznámka: Materiál bol stiahnutý z rokovania Zastupiteľstva KSK

 • Komisia k hospodáreniu s majetkom ZKSK
 • Finančná komisia ZKSK
 • august 2018

Pripomienka k materiálu na 7. zasadnutie ZKSK (27.08.2018)

11. Informatívna správa o implementácii projektu Agrokruh

 • Finančná komisia ZKSK
 • Zastupiteľstvo KSK
 • august 2018

Pripomienka k materiálu na 7. zasadnutie ZKSK (27.08.2018)

6. Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2018

 • Finančná komisia ZKSK
 • Zastupiteľstvo KSK

 

 

 

Autor/zdroj: Ing. Ľubomír Hudák
Zverejnil: Ing. Ľubomír Hudák
Vytvorené: 03.10.2018 12:23
Upravené: 16.02.2021 08:56

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001