Pripomienky

V súlade s ustanovením § 19e ods. 2 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov sa hlavný kontrolór zúčastňuje na zasadnutiach zastupiteľstva s hlasom poradným. Môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených zastupiteľstvom.

Pripomienky a odporúčania hlavného kontrolóra:

     
  • september - október 2018 

Pripomienka k materiálu na 8. zasadnutie ZKSK (22.10.2018)

12.b) Investície nájomcu BONA FIDE, o.z. na technické zhodnotenie majetku Košického samosprávneho kraja prenajatého nájomcovi v areáli na ul. Strojárenská 3 v Košiciach

  • komisia k hospodáreniu s majetkom
  • finančná komisia
     

 

 

 

Autor/zdroj: Ing. Ľubomír Hudák
Zverejnil: Ing. Ľubomír Hudák
Vytvorené: 03.10.2018 12:23
Upravené: 08.10.2018 08:16

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah Via Carpatia