Hlavný kontrolór

Ing. Ľubomír Hudák

Kontakt

Košický samosprávny kraj
Útvar hlavného kontrolóra
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice 


Tel: +421 55 61 96 600
E-mail:

Hlavní kontrolóri Košického samosprávneho kraja

CV
Narodený: 23. apríla 1975, Prešov
Vzdelanie:
1998 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
odbor ekonomika poľnohospodárstva, študijná špecializácia financie
 Doplňujúce vzdelanie: 
2007 osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou
Kontrolná činnosť v samospráve – II. stupeň
Regionálne vzdelávacie centrum Košice
2002 osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou
Finančná kontrola
Inštitút pre verejnú správu Bratislava
2001 certifikát 1. stupňa – Projekt certifikácie profesie účtovník v SR
Slovenský zväz účtovníkov (nást.org. Slovenská komora certifikovaných účtovníkov)
 Pracovné pôsobenie: 
2014 hlavný kontrolór KSK
2006 – 2014 vedúci kontrolnej skupiny
Košický samosprávny kraj, verejná správa – samospráva
2004 – 2006 kontrolór
Košický samosprávny kraj, verejná správa – samospráva
2004 finančný kontrolór - odborný radca
Správa finančnej kontroly Košice - organizácia Ministerstva financií SR, štátna správa
2002 – 2003 finančný kontrolór - samostatný radca
Správa finančnej kontroly Košice - organizácia Ministerstva financií SR, štátna správa
1999 – 2002 vedúci odboru informačnej sústavy
OZKN, a.s. Prešov, odevný priemysel
1998 -1999 ekonóm plánovania
OZKN, a.s. Prešov, odevný priemysel
Profesijná organizácia:
od 2008 Slovenská komora certifikovaných účtovníkov
člen, registračné číslo 00065

 

 

Autor/zdroj: Ľubomír Hudák
Zverejnil: Mgr. Peter Garbarčík, PhD.
Vytvorené: 30.12.2014 08:49
Upravené: 07.10.2016 09:55

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah Via Carpatia