Plán kontrolnej činnosti

Hlavný kontrolór predkladá Zastupiteľstvu KSK raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený na úradnej tabuli umiestnenej v sídle KSK a na webovom sídle KSK.

 

1. polrok 2024 2. polrok 2024
1. polrok 2023 2. polrok 2023

1. polrok 2022

2. polrok 2022
1. polrok 2021 2. polrok 2021
1. polrok 2020 2. polrok 2020
1. polrok 2019 2. polrok 2019
1. polrok 2018 2. polrok 2018
1. polrok 2017 2. polrok 2017
1. polrok 2016 2. polrok 2016
1. polrok 2015 2. polrok 2015

1. polrok 2014

2. polrok 2014
1. polrok 2013 2. polrok 2013
1. polrok 2012 2. polrok 2012
1. polrok 2011 2. polrok 2011
1. polrok 2010 2. polrok 2010
1. polrok 2009 2. polrok 2009
1. polrok 2008 2. polrok 2008
1. polrok 2007 2. polrok 2007

 

Autor/zdroj: ÚHK KSK
Zverejnil: Ing. Ľubomír Hudák
Vytvorené: 30.12.2014 13:32
Upravené: 21.05.2024 10:08

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001