Správy o kontrolnej činnosti

Hlavný kontrolór predkladá Zastupiteľstvu KSK raz ročne správu o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra KSK, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku. 

5. volebné obdobie (2018-2022)

4. volebné obdobie (2014-2017)

3. volebné obdobie (2010-2013)

2. volebné obdobie (2006-2009)

1. volebné obdobie (2002-2005)

Autor/zdroj: ÚHK KSK
Zverejnil: Ing. Ľubomír Hudák
Vytvorené: 30.12.2014 13:29
Upravené: 19.06.2023 08:50

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine