Výsledky kontrol rok 2022

dátum skončenia
kontroly            
názov kontrolovaného subjektu                        číslo kontroly           
17.05.2022 Úrad Košického samosprávneho kraja
Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice - k monitoringu dlhu za 4.Q 2021
17/2022-1/TK/P
04.05.2022

Stredná odborná škola technická a ekonomická Jozefa Szakkayho - Szakkay  József  Műszaki  és  Közgazdasági  Szakközépiskola
Grešákova 1, 040 01 Košice

05/2022-1/KK/P
21.04.2022 Stredná odborná škola informačných technológií
Ostrovského 1, 040 01 Košice
15/2022-1/KO/P
12.04.2022 Stredná zdravotnícka  škola - Egészségügyi Középiskola
Námestie 1. mája 1, 048 01 Rožňava
02/2022-1/KK/P
12.04.2022 Gymnázium Štefana Moysesa, školská 13, Moldava nad Bodvou
Školská 13, 045 17 Moldava nad Bodvou
04/2022-1/KK/P
11.04.2022 Úrad Košického samosprávneho kraja
Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice -  k spracovaniu stanoviska k záverečnému účtu
12/2022-1/TK/P
06.04.2022 Úrad Košického samosprávneho kraja
Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice - sprístupňovanie informácie
09/2022-1/TK/N
18.03.2022 Spojená škola 
Kollárova 17, 078 01 Sečovce
11/2022-1/KO/P
28.02.2022 Školský internát
Medická 2, 040 11 Košice
06/2022-1/KO/P
25.02.2022 Úrad Košického samosprávneho kraja
Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice - k monitoringu dlhu za 4.Q 2021
08/2022-1/TK/P
18.02.2022 Školský internát
Považská 7, 041 11 Košice
07/2022-1/KO/P
21.01.2022 Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor  Magyar Tanítási Nyelvű  Gimnázium
Kuzmányho 6, 041 74 Košice
03/2022-1/KO/P

Autor/zdroj: ÚHK KSK
Zverejnil: Ing. Ľubomír Hudák
Vytvorené: 19.01.2022 13:07
Upravené: 19.05.2022 08:16

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine