Výsledky kontrol rok 2022

dátum skončenia
kontroly            
názov kontrolovaného subjektu                        číslo kontroly           
14.04.2023 Obchodná akadémia
Komenského 3428/18, 075 42 Trebišov
48/2022-2/KK/P
29.03.2023 Stredná zdravotnícka škola
Moyzesova 17, 040 01 Košice
49/2022-2/KK/P
30.01.2023 SOŠ dopravy a služieb
Mierová 727, 072 22 Strážske
39/2022-2/KK/P
30.01.2023 SOŠ obchodu a služieb Jána Bocatia
Bocatiova 1, 041 01 Košice
43/2022-2/KK/P
27.01.2023 SOŠ automobilová
Moldavské cesta 2, 041 99 Košice
46/2022-2/KK/P
05.01.2023 Úrad Košického samosprávneho kraja
Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice -  kontrola vybavovania sťažností a petícií
44/2022-2/TK/P
14.12.2022 Gymnázium
Ľ. Štúra 26, 071 01 Michalovce
40/2022-2/KO/P
12.12.2022 Banícke múzeum v Rožňave
Šafárikova 31, 048 01 Rožňava
37/2022-2/KK/P
12.12.2022 Stredná odborná škola priemyselných technológií
Učňovská 5, 040 15 Košice - Šaca
27/2022-2/KK/P
07.12.2022 Gymnázium
Lorencova ulica 46, 053 42 Krompachy
38/2022-2/KK/P
06.12.2022 Stredná odborná škola ekonomická
Stojan 1, 052 01 Spišská Nová Ves
35/2022-2/KK/P
02.12.2022 Úrad Košického samosprávneho kraja
Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice -  k spracovaniu stanoviska k návrhu rozpočtu
47/2022-2/TK/P
14.11.2022 Stredná športová škola
Treda SNP 104, 040 11 Košice
41/2022-2/KO/P
14.11.2022 Obchodná akadémia
Polárna 1, 040 12 Košice
42/2022-2/KO/P
03.11.2022 Stredná zdravotnícka škola
Masarykova 27, 071 01 Michalovce
31/2022-2/KK/P
02.11.2022 Obchodná akadémia
Kapušianska 2, 071 01 Michalovce
34/2022-2/KK/P
20.10.2022 Zemplínske múzeum v Michalovciach
Kostolné námestie 1, 071 01 Michalovce 
30/2022-2/KO/P
13.10.2022 Stredná odborná škola techniky a služieb
Markušovská cesta 4, 052 01 Spišská Nová Ves
23/2022-1/KK/P
13.10.2022 Gymnázium
Komenského 32, 075 01 Trebišov
22/2022-1/KK/P
03.10.2022 Jazyková škola
Hlavná 113, 040 01 Košice
36/2022-2/KO/P
20.09.2022 IDEA - Domov sociálnych služieb
Breziny 264, 055 62 Prakovce
28/2022-2/KK/P
08.09.2022 VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov
Andraščíkova 2, 040 17 Košice - Barca
29/2022-2/KO/P
24.08.2022 Stredná odborná škola agrotechnická- Agrotechnikai Szakközépiskola
Hlavná 54, 045 01 Moldava nad Bodvou
33/2022-2/KO/P
16.08.2022 Gymnázium - Gimnázium
Horešská 18, 077 01 Kráľovský Chlmec
26/2022-1/KK/P
02.08.2022 Gymnázium
Šrobárova 1, 042 23 Košice
24/2022-1/KO/P
29.07.2022 Hotelová akadémia
Radničné námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves
21/2022-1/KK/P
07.07.2022 Bábkové divadlo v Košiciach
Tajovského 4, 040 01 Košice
16/2022-1/KK/P
26.06.2022 Gymnázium
školská 7, 052 01 Spišská Nová Ves
14/2022-1/KK/P
24.06.2022 Gymnázium - Gimnázium
Zoltána Fábryho 1, 079 01 Veľké Kapušany
20/2022-1/KK/P
07.06.2022 Gymnázium
Javorová 16, 052 01 Spišská Nová Ves
10/2022-1/KK/P
13.06.2022 Zemplínska knižnica v Trebišove
M. R. Štefánika 53, 075 43 Trebišov
25/2022-1/KO/P
13.06.2022 Gymnázium
Trebišovská 12, 040 11 Košice
19/2022-1/KO/P
27.05.2022 Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium
Akademika Hronca 1, 048 01 Rožňava
13/2022-1/KK/P
27.05.2022 Škola umeleckého priemyslu
Jakobyho 15, 040 01 Košice
18/2022-1/KO/P
17.05.2022 Úrad Košického samosprávneho kraja
Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice - k monitoringu dlhu za 4.Q 2021
17/2022-1/TK/P
04.05.2022

Stredná odborná škola technická a ekonomická Jozefa Szakkayho - Szakkay  József  Műszaki  és  Közgazdasági  Szakközépiskola
Grešákova 1, 040 01 Košice

05/2022-1/KK/P
21.04.2022 Stredná odborná škola informačných technológií
Ostrovského 1, 040 01 Košice
15/2022-1/KO/P
12.04.2022 Stredná zdravotnícka  škola - Egészségügyi Középiskola
Námestie 1. mája 1, 048 01 Rožňava
02/2022-1/KK/P
12.04.2022 Gymnázium Štefana Moysesa, školská 13, Moldava nad Bodvou
Školská 13, 045 17 Moldava nad Bodvou
04/2022-1/KK/P
11.04.2022 Úrad Košického samosprávneho kraja
Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice -  k spracovaniu stanoviska k záverečnému účtu
12/2022-1/TK/P
06.04.2022 Úrad Košického samosprávneho kraja
Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice - sprístupňovanie informácie
09/2022-1/TK/N
18.03.2022 Spojená škola 
Kollárova 17, 078 01 Sečovce
11/2022-1/KO/P
28.02.2022 Školský internát
Medická 2, 040 11 Košice
06/2022-1/KO/P
25.02.2022 Úrad Košického samosprávneho kraja
Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice - k monitoringu dlhu za 4.Q 2021
08/2022-1/TK/P
18.02.2022 Školský internát
Považská 7, 041 11 Košice
07/2022-1/KO/P
21.01.2022 Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor  Magyar Tanítási Nyelvű  Gimnázium
Kuzmányho 6, 041 74 Košice
03/2022-1/KO/P

Autor/zdroj: ÚHK KSK
Zverejnil: Ing. Ľubomír Hudák
Vytvorené: 19.01.2022 13:07
Upravené: 17.04.2023 09:17

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001