Výsledky kontrol rok 2019

dátum skončenia
kontroly            
názov kontrolovaného subjektu                        číslo kontroly           
16.10.2019 Súkromné centrum voľného času
Drábova 3, 040 23 Košice
26/2019-2/TK/P
07.10.2019 Stredná odborná škola - Szakközépiskola
Hlavná 54, 054 01 Moldava nad Bodvou
27/2019-2/TK/P
23.09.2019 Škola umeleckého priemyslu
Jakobyho 15, 040 01 Košice
18/2019-2/TK/P
06.09.2019 Centrum voľného času a Školská jedáleň pri Spojenej škole sv. Košických mučeníkov
Čordákova 50, 040 23 Košice
23/2019-2/TK/P
27.08.2019 Obchodná akadémia
Akademika Hronca 8, 048 01 Rožňava
24/2019-2/KO/P
20.08.2019 Centrum voľného času
Katkin park II, 040 11 Košice
22/2019-2/TK/P
14.08.2019 Kultúrne centrum Abova
Bidovce 206, 044 45 Bidovce
20/2019-2/KO/P
12.08.2019 Úrad Košického samosprávneho kraja
Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
02/2019-1/TK/N
08.08.2019 Správa ciest Košického samosprávneho kraja
Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
21/2019-2/TK/P
23.07.2019 Škola v prírode
Kysak 324, 044 81 Kysak
19/2019-2/TK/P
19.07.2019 REGINA - Domov sociálnych služieb
Kráľovce 195, 044 44 Kráľovce
17/2019-2/KO/P
11.07.2019 Zemplínske múzeum
Kostolné námestie 1 , 071 01 Michalovce
16/2019-1/KO/P
11.07.2019 Konzervatórium Jozefa Adamoviča
Exnárova 8, 040 22 Košice
10/2019-1/KO/P
01.07.2019 Zemplínske osvetové stredisko v Michalovciach
Gorkého 1, 071 01 Michalovce
15/2019-1/KO/P
28.06.2019 Spojená škola
Kollárova 17, 078 01 Sečovce
09/2019-1/TK/N
28.06.2019 Stredná odborná škola drevárska
Filinského 7, 052 01 Spišská Nová Ves
13/2019-1/KO/P
26.06.2019 Spišská knižnica
Letná 28, 052 01 Spišská Nová Ves
14/2019-1/KO/P
26.06.2019 Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nám. 1. mája 1, 048 01 Rožňava
12/2019-1/KO/P
21.06.2019 Stredná priemyselná škola strojnícka
Komenského 2, 040 01 Košice
11/2019-1/KO/P
18.06.2019 Školský internát
Považská 7, 040 11 Košice
08/2019-1/TK/N
05.06.2019 Školský internát
Medická 2, 040 01 Košice
07/2019-1/TK/N
04.06.2019 Stredná športová škola
Trieda SNP 104, 040 11 Košice
05/2019-1/TK/N
30.05.2019 Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Komenského 44, 040 01 Košice
06/2019-1/TK/N
28.05.2019 Spojená škola
Kollárova 17, 078 01 Sečovce
04/2019-1/KK/P
15.04.2019 Spojená škola
Zimná 96, 049 25 Dobšiná
Elokované pracovisko, Dargovských hrdinov 71, Sečovce
01/2019-1/TK/N
14.03.2019 14 škôl v OvZP - IROP 40/2018-2/TK/N
26.02.2019 Stredná odborná škola technická
Hviezdoslavova 5, 048 01 Rožňava
40-10/2018-2/TK/N
26.02.2019 Centrum voľného času
Strojárenská 3 , 040 01 Košice
03/2019-1/KO/P
22.02.2019 Obchodná akadémia
Akademika Hronca 8, 048 01 Rožňava
40-11/2018-2/TK/N
20.02.2019 Stredná odborná škola 
Učňovská 5, 04015 Košice - Šaca
40-13/2018-2/TK/N
18.02.2019 Stredná odborná škola technická
Kukučínova 23, 040 01 Košice
40-14/2018-2/TK/N
25.01.2019 Stredná odborná škola obchodu a služieb                                    
Námestie slobody 12, 073 01 Sobrance        
40-9/2018-2/TK/N
24.01.2019 Stredná odborná škola - Szakközépiskola
J. Majlátha 2, 076 51 Pribeník
40-12/2018-2/TK/N   
17.01.2019 Technická akadémia
Hviezdoslavova 6, 052 01 Spišská Nová Ves
40-7/2018-2/TK/N
11.01.2019 Stredná odborná škola 
Ostrovského 1, 040 01 Košice
40-8/2018-2/TK/N

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Tatiana Sklenková
Vytvorené: 30.01.2019 10:27
Upravené: 16.10.2019 09:36

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah 30 rokov po ...