Výsledky kontrol rok 2016

  

dátum skončenia
kontroly
názov kontrolovaného subjektu číslo kontroly
29.12.2016 Hvezdáreň v Michalovciach
Hrádok 1, Michalovce
58/2016-2/KK/P
28.12.2016 Seniormed, n.o.
Veľký Horeš 2, Veľký Horeš
55/2016-2/TK/P
28.12.2016 Lumen - Špecializované zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb
Jilemnického 1707/1, Trebišov
54/2016-2/KK/P
02.12.2016 Detský klub zdravotne postihnutých detí a mládeže v Košiciach
Ťahanovské riadky 23, Košicie
61/2016-2/TK/P
28.11.2016 Slovenský Červený kríž, územný spolok
M.R.Štefánika 1161/184, Trebišov
60/2016-2/TK/P
24.11.2016 Gymnázium
Šrobárova 1, Košice
48/2016-2/KK/P
22.11.2016 Stredná priemyselná škola dopravná
Hlavná 113, Košice
52/2016-2/TK/P
21.11.2016 Psychiatrická nemocnica Michalovce n.o.
Areál Psychiatrickej nemocnice Stráňany, Michalovce
59/2016-2/TK/P
11.11.2016 Seniorcentrum Svätej Alžbety
Slobody 439/26, Rozhanovce
57/2016-2/TK/P
11.11.2016 Spojená škola
Zimná 96, Dobšiná
51/2016-2/TK/P
09.11.2016 Barborka n.o.
Špitálska 1, Rožňava
56/2016-2/TK/P
08.11.2016 Hotelová akadémia
Južná trieda 10, Košice
50/2016-2/TK/N
07.11.2016 Slovenský Červený kríž, územný spolok
Nám. osloboditeľov 82, Michalovce
53/2016-2/TK/P
07.11.2016 Školský internát
Medická 2, Košice
46/2016-2/KK/P
18.10.2016 Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Komenského 44, Košice
49/2016-2/TK/P
26.09.2016 Úrad Košického samosprávneho kraja
Námestie Maratónu mieru 1, Košice
40/2016-2/TK/P
23.09.2016 Stredná odborná škola veterinárna
Námestie mladých poľnohospodárov 2, Košice - Barca
45/2016-2/KO/P
21.09.2016 Obchodná akadémia
Kapušianska 2, Michalovce
47/2016-2/KO/P
12.09.2016 Obchodná akadémia
Watsonova 61, Košice
44/2016-2/TK/N
30.08.2016 Stredná priemyslená škola stavebná a geodetická
Lermontovova 1, Košice
42/2016-2/TK/P
23.08.2016 Gymnázium
Poštová 9, Košice
43/2016-2/KO/P
19.08.2016 Školský internát
Považská 7, Košice
41/2016-2/TK/P
08.08.2016 Stredná priemyselná škola
Komenského 2, Košice
29/2016-1/TK/N
05.08.2016 Stredná odborná škola - Szakközépiskola
Hlavná 54, Moldava nad Bodvou
39/2016-2/KO/P
26.07.2016 Stredná odborná škola
Gemerská 1, Košice
37/2016-2/KO/P
20.07.2016 IDEA - Domov sociálnych služieb
Breziny 264, Prakovce
38/2016-2/KO/P
14.07.2016 Stredná odborná škola automobilová
Moldavská cesta 2, Košice
36/2016-2/KO/P
08.07.2016 Múzeum a Kultúrne centrum Južného Zemplína
M.R. Štefánika 65, Trebišov
35/2016-2/KO/P
08.07.2016 Súkromné centrum voľného času Filia
Trieda SNP 3, Košice
26/2016-1/TK/P
29.06.2016 Stredná odborná škola
Mierová 727, Strážske
34/2016-1/KO/N
28.06.2016 Zemplínske osvetové stredisko v Michalovciach
Gorkého 1, Michalovce
33/2016-1/KO/N
20.06.2016 Gymnázium
Lorencova 46, Krompachy
32/2016-1/KO/N
20.06.2016 Stredná odborná škola ekonomická
Stojan 1, Spišská Nová Ves
31/2016-1/KO/N
17.06.2016 Škola úžitkového výtvarníctva
Jakobyho 15, Košice
24/2016-1/KK/P
16.06.2016 Gemerská knižnica P. Dobšinského v Rožňave
Lipová 3, Rožňava
30/2016-1/KO/N
03.06.2016 Banícke múzeum v Rožňave
Šafárikova 31, Rožňava
28/2016-1/KO/N
31.05.2016 Obchodná akadémia
Akademika Hronca 8, Rožňava
19/2016-1/KK/P
31.05.2016 Stredná odborná škola technická
Hviezdoslavova 5, Rožňava
27/2016-1/KO/N
30.05.2016 Súkromná základná umelecká škola
Komenského 1, Michalovce
25/2016-1/TK/P
12.05.2016 Cirkevná spojená škola
Komenského 6, Spišské Vlachy
23/2016-1/TK/P
09.05.2016 Súkromná základná umelecká škola
Petzvalova 2, Košice
22/2016-1/TK/P
29.04.2016 Škola v prírode
Kysak 324, Kysak
21/2016-1/KO/P
22.04.2016 Súkromné centrum voľného času
Tri Hôrky 17, Košice
18/2016-1/TK/P
20.04.2016 Súkromné centrum voľného času Kometa
Slobody 1, Košice
20/2016-1/TK/P
19.04.2016 Kultúrne centrum Abova
Bidovce 206, Bidovce
17/2016-1/TK/P
13.04.2016 Centrum voľného času ako súčasť Spojenej školy sv. Košických mučeníkov
Čordákova 50, Košice
15/2016-1/TK/P
06.04.2016 Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
Zimná 46, Spišská Nová Ves
16/2016-1/KO/P

Do 25. apríla 2016, kedy boli uznesením č. 336/2016 Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja schválené nové pravidlá kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja, boli predkladané hlavným kontrolórom správy o výsledkoch kontrol na každé riadne zasadnutie Zastupiteľstva KSK.

 

Autor/zdroj: ÚHK KSK
Zverejnil: Ing. Ľubomír Hudák
Vytvorené: 16.01.2017 10:21
Upravené: 05.01.2023 13:40

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001