Výsledky kontrol rok 2024

dátum skončenia
kontroly            
názov kontrolovaného subjektu                        číslo kontroly           
28.05.2024 Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum
Maxima Gorkého 2955/1, 071 01 Michalovce
14/2024-1/KO/P
27.05.2024 Stredná zdravotnícka škola
Moyzesova 17,  040 01 Košice
12/2024-1/KO/P
06.05.2024 Gymnázium
Ľ. Štúra 26, 071 01 Michalovce
9/2024-1/KO/P
24.04.2024 Gymnázium
Alejová 1,  041 49 Košice
2/2024-1/KK/P
16.04.2024 Úrad Košického samosprávneho kraja
Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice -  kontrola splnenia opatrení (vybavovanie sťažností)
8/2024-1/KO/P
15.04.2024 Úrad Košického samosprávneho kraja
Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice -  k spracovaniu stanoviska k záverečnému účtu za rok 2023
7/2024-1/TK/P
05.04.2024 SOŠ dopravy a služieb
Mierová 727, 072 22 Strážske
10/2024-1/KO/P
05.04.2024 SOŠ techniky a služieb
Markušovská cesta 4, 052 01 Spišská Nová Ves
5/2024-1/KO/P
21.03.2024 Verejná knižnica Jána Bocatia
Hlavná 48, 042 61 Košice
6/2024-1/KO/P
19.03.2024 Centrum voľného času
Strojárenská 3, 040 01 Košice
1/2024-1/KK/P
26.02.2024 Stredná zdravotnícka škola
Kukučínova 40, 041 37 Košice
3/2024-1/KO/P

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Ľubomír Hudák
Vytvorené: 02.02.2024 11:35
Upravené: 29.05.2024 10:20

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001