Výsledky kontrol rok 2021

dátum skončenia
kontroly            
názov kontrolovaného subjektu                        číslo kontroly           
12.1.2022 Úrad Košického samosprávneho kraja
Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice - VO na dezinfekciu
16/2021-2/TK/P
16.12.2021 Školský internát
Medická 2, 040 11 Košice
15/2021-2/TK/P
29.11.2021 Úrad Košického samosprávneho kraja
Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice - návrh rozpočtu KSK 2022 - 2024
18/2021-2/TK/P
26.11.2021 Jazyková škola
Hlavná 113, 040 01 Košice
13/2021-2/KK/P
23.11.2021 SOŠ obchodu a služieb
Rožňavská Baňa 211, 048 01 Rožňava
11/2021-2/KK/P
19.11.2021 Úrad Košického samosprávneho kraja
Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice - k monitoringu dlhu za 3.Q 2021
17/2021-2/TK/P
9.11.2021 Obchodná akadémia
Polárna 1, 042 12 Košice
14/2021-2/TK/P
5.11.2021 Stredná športová škola
Trieda SNP 104, 040 11 Košice
12/2021-2/TK/P
09.09.2021 VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov
Andraščíkova 2, 040 17 Košice - Barca
08/2021-1/TK/P
31.08.2021 Zemplínske múzeum v Michalovciach
Kostolné námestie 1, 071 01 Michalovce
07/2021-1/KK/P
18.08.2021 Úrad Košického samosprávneho kraja
Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice - k monitoringu dlhu za 2.Q 2021
10/2021-2/TK/P
09.06.2021 Úrad Košického samosprávneho kraja
Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice - k monitoringu dlhu za 1.Q 2021
09/2021-1/TK/P
09.06.2021 Správa ciest Košického samosprávneho kraja
Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
01/2021-1/TK/P
03.05.2021 Škola umeleckého priemyslu
Jakobyho 15, 040 01  Košice
03/2021-1/TK/P
12.04.2021

Úrad Košického samosprávneho kraja
Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice - k spracovaniu stanoviska k záverečnému účtu 

05/2021-1/TK/P
25.03.2021 Úrad Košického samosprávneho kraja
Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice - k monitoringu dlhu za 4.Q 2020
04/2021-1/TK/P
05.02.2021 Stredná odborná škola beauty služieb
Gemerská 1, 040 11 Košice
02/2021-1/TK/P

Autor/zdroj: ÚHK KSK
Zverejnil: Ing. Ľubomír Hudák
Vytvorené: 02.03.2021 08:31
Upravené: 01.03.2022 08:17

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001