Výsledky kontrol rok 2021

dátum skončenia
kontroly            
názov kontrolovaného subjektu                        číslo kontroly           
09.06.2021 Úrad Košického samosprávneho kraja
Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice - k monitoringu dlhu za 1Q 2021
09/2021-1/TK/P
09.06.2021 Správa ciest Košického samosprávneho kraja
Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
01/2021-1/TK/P
03.05.2021 Škola umeleckého priemyslu
Jakobyho 15, 040 01  Košice
03/2021-1/TK/P
12.04.2021

Úrad Košického samosprávneho kraja
Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice - k spracovaniu stanoviska k záverečnému účtu 

05/2021-1/TK/P
25.03.2021 Úrad Košického samosprávneho kraja
Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice - k monitoringu dlhu za 4Q 2020
04/2021-1/TK/P
05.02.2021 Stredná odborná škola beauty služieb
Gemerská 1, 040 11 Košice
02/2021-1/TK/P

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Ľubomír Hudák
Vytvorené: 02.03.2021 08:31
Upravené: 12.07.2021 11:34

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról