Výsledky kontrol rok 2017

  

dátum skončenia
kontroly
názov kontrolovaného subjektu číslo kontroly
21.12.2017 Východoslovenské múzeum v Košiciach
Námestie Maratónu mieru 2, Košice
61/2017-2/TK/P
20.12.2017 Stredná odborná škola - Szakkozépiskola
Hlavná 54, Moldava nad Bodvou
60/2017-2/TK-KO/P
19.12.2017 ARCUS - Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov
Skladná 4, košice
63/2017-2/TK/P
13.12.2017 Stredná zdravotnícka škola
Kukučínova 40, Košice
62/2017-2/KO/P
12.12.2017 Správa ciest Košického samosprávneho kraja
Nám. Maratónu mieru 1, Košice
54/2017-2/TK/P
12.12.2017 REGINA - Domov sociálnych služieb
Kráľovce 195, Kráľovce
51/2017-2/KK/P
04.12.2017 JASANIMA - Domov sociálnych služieb
Špitálska č. 7, Rožňava
59/2017-2/KO/P
01.12.2017 Divadlo Thália Színház
Timonova 3, Košice
56/2017-2/TK/P
30.11.2017 Úrad Košického samosprávneho kraja
Námestie Maratónu mieru 1, Košice
57/2017-2/TK-KO/P
30.11.2017 Východoslovenská galéria
Hlavná 27, Košice
55/2017-2/TK/P
24.11.2017 Úrad Košického samosprávneho kraja
Námestie Maratónu mieru 1, košice
58/2017-2/TK/N
02.11.2017 HARMONIA - Domov sociálnych služieb, zariadenie podporovaného bývania a zariadenie pre seniorov
Nám. A. Dubčeka 270, Strážske
53/2017-2/TK/P
23.10.2017 VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov
Andraščíkova 2, Košice
52/2017-2/TK/P
17.10.2017 Zemplínske múzeum v Michalovciach
Kostolné námestie č. 1, Michalovce
50/2017-2/TK/P
13.10.2017 Spišské divadlo
Radničné námestie 4, Spišská Nová Ves
46/2017-2/KK/P
14.09.2017 Spojená škola
Zimná 96, Dobšiná
49/2017-2/KO/P
14.09.2017 Občianské združenie Spiša - Sme iní, nie horší
Letná 49, Spišská Nová Ves
48/2017-2/TK/P
12.09.2017 Umenie žiť Janka Kordiak, n.o.
Pajorova 1159/11, Košice
47/2017-2/TK/P
25.08.2017 Gymnázium
Šrobárova 1, Košice
41/2017-2/KO/P
21.08.2017 Gemerský kultúrny spolok, o.z.
Betliarska 8, Rožňava
45/2017-2/TK/P
15.08.2017 Obec Rozhanovce
SNP 48, Rozhanovce
43/2017-2/TK/P
14.08.2017 Gymnázium
SNP 1, Gelnica
44/2017-2/KO/P
07.08.2017 Hotelová akadémia
Južná trieda 10, Košice
42/2017-2/KO/P
03.08.2017 Školský internát
Medická 2, Košice
40/2017-2/KO/P
03.08.2017 LUMEN - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb
Jilemnického 1707/1, Trebišov
37/2017-2/KO/P
03.08.2017 MRAK, o. z.
Pod Hrabinou 48, Košice
34/2017-2/TK/P
27.07.2017 LaMus agency s.r.o.
Jantárová 10, Košice
39/2017-2/TK/P
26.07.2017 Obec Zemplínske Jastrabie
Hlavná 27, Zemplinské Jastrabie
38/2017-2/TK/P
25.07.2017 Centrum voľného času
Strojárenska 3, Košice
30/2017-1/TK/P
19.07.2017 Stredná priemyselná škola dopravná
Hlavná 113, Košice
35/2017-2/KO/P
17.07.2017 Hvezdáreň v Michalovciach
Hrádok 1, Michalovce
36/2017-2/KO/P
11.07.2017 Stredná odborná škola veterinárna
Námestie mladých poľnohospodárov 2, Košice - Barca
33/2017-1/KO/N
04.07.2017 Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Komenského 44, Košice
32/2017-1/KO/N
04.07.2017 Stredná odborná škola drevárska
Filinského 7, Spišská Nová Ves
28/2017-1/TK/P
04.07.2017 Stredná zdravotnícka škola - Egészségugyi Kozépiskola
Nám. 1. mája 1, Rožňava
24/2017-1/TK/P
27.06.2017 Školský internát
Považská 7, Košice
31/2017-1/KO/N
23.06.2017 Konzervatórium Jozefa Adamoviča
Exnárova 8, Košice
20/2017-1/TK/P
22.06.2017 Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria
Hlavná 52, Moldava nad Bodvou
29/2017-1/KO/P
21.06.2017 Stredná odborná škola - Szakkozépiskola
Grešákova 1, Košice
19/2017-1/TK/P
15.06.2017 Zemplínska knižnica v Trebišove
M. R. Štefánika 53, Trebišov
27/2017-1/KO/P
13.06.2017 Stredná priemyselná škola
Komenského 2, Košice
25/2017-1/KO/P
12.06.2017 Škola úžitkového výtvarníctva
Jakobyho 15, Košice
23/2017-1/KO/P
09.06.2017 LIDWINA - Domov sociálnych služieb
Ul. Mládeže 1, Strážske
22/2017-1/TK/P
02.06.2017 Obchodná akadémia
Ul. Akademika Hronca 8, Rožňava
26/2017-1/KO/P
17.05.2017 Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická
Lermontovova 1, Košice
21/2017-1/KO/P
17.05.2017 Domov sociálnych služieb - Ondava
Rakovec nad Ondavou 45, Rakovec nad Ondavou
18/2017-1/TK/P
15.05.2017 Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
Letná 50, Spišská Nová Ves
15/2017-1/KK/P
11.05.2017 Jasanima - Domov sociálnych služieb
Špitálska č. 7, Rožňava
16/2017-1/KK/P
13.04.2017 Súcit, n.o.
Zelená č. 275, Veľké Kapušany
17/2017-1/TK/P
12.04.2017 Stredná zdravotnícka škola
Kukučínova 40, Košice
14/2017-1/TK/P
23.03.2017 Teresa Benedicta
Námestie Jána Pavla II. 6073/7, Michalovce
13/2017-1/TK/P
20.03.2017 Kultúrne centrum Abova
Bidovce 206, Bidovce
06/2017-1/KK-KO/P
15.03.2017 Lux, n.o.
Opatovská 97, Košice
12/2017-1/TK/P
01.03.2017 Patria, n.o.
Drienovecké kúpele 497, Drienovec
11/2017-1/TK/P
20.02.2017 Kotva, n.o.
Hurbanova 368/21, Trebišov
10/2017-1/TK/P
20.02.2017 Oáza - nádej pre nový život, n.o.
Záhrada Bernátovce 779, Valaliky
09/2017-1/TK/P
06.02.2017 Dorka, n.o.
Hemerkova 28, Košice
08/2017-1/TK/P
30.01.2017 Social. Trans, n.o.
Jarná 23, Spišské Vlachy
07/2017-1/TK/P
30.01.2017 Gymnázium
SNP 1, Gelnica
01/2017-1/KO/P
20.01.2017 SOŠ obchodu a služieb
Námestie slobody 12, Sobrance
04/2017-1/KO/P
19.01.2017 Maják n.o.
Zdoba 79, Sady nad Torysou
05/2017-1/TK/P
16.01.2017 Gemerské osvetové stredisko
Betliarska 8, Rožňava
03/2017-1/KO/P
16.01.2017 SUBSIDIUM, Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb
Betliarska 18, Rožňava
02/2017-1/KO/P

 

Autor/zdroj: ÚHK KSK
Zverejnil: Ing. Ľubomír Hudák
Vytvorené: 16.01.2017 10:28
Upravené: 05.01.2023 13:40

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001