Stredné odborné školy

Stredné odborné školy (SOŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK

Názov Adresa Kontakt Riaditeľ
SOŠ automobilová Moldavská cesta 2, Košice, 04199 055 6765 700
sekretariatsosake.sk
RNDr. Jana Vargová
SOŠ priemyselných technológií Učňovská 5, Košice-Šaca, 04015 055 7260 100
riaditel@sossaca.sk
Ing. Peter Smolnický
SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Kukučínova 23, Košice, 04001 055 6855 389
riaditel@sospsvke.edu.sk
Mgr. Blažena Číkošová
SOŠ technická Kukučínova 23, Košice, 04001 055 6228 031
sekretariat@sostke.sk
PhDr. Ján Pituch
SOŠ informačných technológií  Ostrovského 1, Košice, 04001 055 6436 891
skolaostrovskeho.sk
Ing. Elena Tibenská

SOŠ veterinárna

Námestie mladých poľnohospodárov 2,
Košice - Barca, 04017
055 6855 347
sosvetsosvet.sk
MVDr. Mária Ivanová - poverená riadením
SOŠ techniky a služieb –
Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola
J. Kráľa 25, Veľké Kapušany, 07901 056 6382 641
soueneagsouekapusany.edu.sk
Ing. Richard Mokoš
SOŠ technická Hviezdoslavova 5, Rožňava, 04801 058 7322 646
sourvke.telecom.sk
PaeDr. Diana Košťálová
SOŠ techniky a služieb  Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves, 05280 053 4461 390, 053 4462 923
skolasoussnv.sk
Ing. Vasiľ Kolesár
SOŠ agrotechnických a gastronomických
služieb – Agrártechnikai és Gasztronómiai Szolgáltatási Szakközépiskola
J. Majlátha 2, Pribeník, 07651 056 6285 020
sosags-pribenik@sosags.sk
Ing. Silvia Sakáčová
SOŠ beauty služieb Gemerská 1, Košice, 04011 055 6424 371
gemerskasosbeautyke.sk
Mgr. Ingrid Sedláková
SOŠ obchodu a služieb Školská 4, Michalovce, 07101 056 6441 172
sososmistonline.sk
Ing. Miroslav Sivý
SOŠ obchodu a služieb Rožňavská Baňa 211, Rožňava, 04801 058 7325 953
skolasososrv.edu.sk

PaedDr. Eva Blažeková

SOŠ drevárska Filinského 7, Spišská Nová Ves, 05201 053 4424 246
sosdsosdsnv.sk
Ing. Vladimír Jančík
SOŠ technická Partizánska 1, Michalovce, 07192 056 644 14 59
sostmisostmi.sk
Ing. Jaroslav Kapitan
SOŠ obchodu a služieb Námestie slobody 12, Sobrance, 07301 056 6522 264
skola@sosoasso.sk
Ing. Michal Gič
SOŠ techniky a remesiel –
Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola
Rákócziho 23, Kráľovský Chlmec, 07701 056 6322 678
sekretariat@soskch.sk
Ing. Ivan Beňo - poverený riadením
SOŠ Obchodu a služieb Jána Bocatia Bocatiova 1, Košice, 04001 055 6323 475
skolasosbocatiuske.sk
Ing. Martina Zeteková
SOŠ techniky a služieb Prakovce 282, Prakovce, 05562 053 4874 108
sosprako@gmail.com
Ing. Dušan Kluknavský
SOŠ techniky a služieb SNP 607, Dobšiná, 04925 058 7941278
skola@sosdobsina.sk
Mgr. Ondrej Dovalovský
SOŠ ekonomická Stojan 1, Spišská Nová Ves, 05201 053 4421 757
oasnvsk@gmail.com
Ing. Andrea Iovdijová
SOŠ technická a ekonomická Jozefa Szakkayho – Szakkay József Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola Grešákova 1, Košice, 04001 055 6224 527
skolaipari.sk
Ing. Eva Matejová
SOŠ dopravy a služieb Mierová 727, Strážske, 07222 056 6477 294
strazskesos@gmail.com
Mgr. Jozef Kuzemka
SOŠ agrotechnická - Agrotechnikai Szakközépiskola Hlavná 54, Moldava nad Bodvou, 04501 055 4602 139
spopsmoldava@mail.t-com.sk
Ing. Štefan Szciranka

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 16.04.2014 13:09
Upravené: 01.10.2021 11:18