Aktuality programu ENI HUSKROUA

02.12.2019

Seminár pre prijímateľov 1. a 2. Výzvy Programu ENI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014 – 2020

       
Spoločný technický sekretariát programu ENI CBC HUSKROUA v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, si Vás dovoľujú pozvať na:
Seminár pre slovenských prijímateľov 1. a 2. výzvy Programu ENI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014 - 2020.
 
02.12.2019

Informačné dni pre potencionálnych žiadateľov 3. Výzvy programu ENI

       
Ministerstvo zahraničných vecí a zahraničného obchodu Maďarska pôsobiace v roli Riadiaceho orgánu programu v spolupráci so Spoločným technickým sekretariátom programu a Odborom regionálneho rozvoja územného plánovania a životného prostredia Úradu Košického samosprávneho kraja si Vás dovoľujú pozvať na INFORMAČNÝ DEŇ Programu ENI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014 – 2020.
 
13.03.2019

Program ENI HUSKROUA podporí projekty v kraji za 3 milióny eur

       
Za peniaze z Európskeho fondu regionálneho rozvoja opravia fasádu Urbanovej veže v Košiciach, budovu Zlatého býka v Michalovciach či nakúpia zdravotnícke pomôcky pre domovy sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti košickej župy.
 
18.07.2018

Košický samosprávny kraj znovu naštartoval spoluprácu so Zakarpatskou oblastnou radou

       
Košický samosprávny kraj (KSK) privítal na Úrade KSK delegáciu zo Zakarpatskej oblastnej rady. Predmetom rokovaní bola vzájomná spolupráca pri projektoch financovaných v rámci programu cezhraničnej spolupráce ENI Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina 2014-2020.
 
09.07.2018

Na Úrade KSK bol zriadený kontaktný bod pre program cezhraničnej spolupráce ENI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko - Ukrajina 2014-2020

       
Košický samosprávny kraj podpísal dohodu o zriadení a financovaní regionálneho zastúpenia Programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina nástroja európskeho susedstva ENI 2014-2020. Dohodu podpísal predseda Košického samosprávneho kraja, Ing. Rastislav Trnka a riaditeľ Spoločného technického sekretariátu programu so sídlom v Budapešti, Áron Szakács.
 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 14:15
Upravené: 23.07.2018 14:37

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról