Kontaktný pod pre program ENI Cezhraničnej spolupráce Maďarsko –Slovensko – Rumunsko - Ukrajina 2014-2020 (ENI HUSKROUA)

Košický samosprávny kraj zriadil v spolupráci so spoločným technickým sekretariátom programu ENI HUSKROUA k 1.7.2018 informačný a kontaktný bod pre program, tvz. Branch Office, ktorý je začlenený v organizačnej štruktúre Úradu Košického samosprávneho kraja v rámci Odboru regionálneho rozvoja, územného plánovania a životného prostredia.

Kontaktný bod programu ENI HUSKROUA predstavuje vysunuté pracovisko Spoločného technického sekretariátu Programu ENI HUSKROUA, pričom je financovaný z Technickej asistencie programu schválenej na programové obdobie 2014-2020.

Kontaktný bod pre ENI HUSKROUA poskytuje bezplatné poradenstvo, osobné, resp. telefonické a e-mailové konzultácie potenciálnym žiadateľom ako aj  žiadateľom a prijímateľom pomoci z programu ENI HUSKROUA. Zároveň kontaktný bod buduje databázu záujemcov o program ENI HUSKROUA, informuje potencionálnych žiadateľov ako aj žiadateľov a prijímateľov  podľa oblastí záujmu o program, pripravuje a organizuje informačné aktivity, v podobe seminárov a školení na území Košického samosprávneho kraja.

Osobné konzultácie je potrebné si vopred dohodnúť telefonicky alebo mailovou formou.

Úradné hodiny
Pondelok 7:30-12:30
Utorok 7:30-12:30
Streda 7:30-12:30
Štvrtok 7:30-13:30
Piatok 7:30-12:30

Kontakt:
Úrad Košického samosprávneho kraja
Kontaktný bod programu ENI HUSKROUA

Doručovacia adresa:
Námestie maratónu mieru 1
042 66, Košice

Sídlo:
Strojárenská 3,  3. Poschodie – odbor regionálneho rozvoja, územného plánovania a životného prostredia
042 66, Košice

meno                             telefónne číslo miestnosť, budova e-mail
Ing. Barbora Kováčová 055 6196 658 410, Strojárenská 3 barbora.kovacova@vucke.sk

Autor/zdroj: Ing. Barbora Kováčová
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 12:46
Upravené: 18.10.2022 14:30