Kontaktný bod pre program NEXT cezhraničnej spolupráce medzi krajinami Maďarsko, Slovensko, Rumunsko a Ukrajina 2021 -2027 (NEXT HUSKROUA)

Logo programu

Kontaktný bod programu NEXT HUSKROUA predstavuje vysunuté pracovisko Spoločného technického sekretariátu Programu NEXT HUSKROUA.

Kontaktný bod pre NEXT HUSKROUA poskytuje bezplatné poradenstvo, osobné, resp. telefonické a e-mailové konzultácie potenciálnym žiadateľom ako aj  žiadateľom a prijímateľom pomoci z programu NEXT HUSKROUA. Zároveň kontaktný bod buduje databázu záujemcov o program NEXT HUSKROUA, informuje potencionálnych žiadateľov ako aj žiadateľov a prijímateľov  podľa oblastí záujmu o program, pripravuje a organizuje informačné aktivity, v podobe seminárov a školení na území Košického samosprávneho kraja.

Osobné konzultácie je potrebné si vopred dohodnúť telefonicky alebo mailovou formou.

Kontakt:
Úrad Košického samosprávneho kraja
Kontaktný bod programu ENI HUSKROUA

Doručovacia adresa:
Námestie maratónu mieru
1 042 66, Košice

Sídlo:
Strojárenská 3,  3. Poschodie – odbor regionálneho rozvoja, územného plánovania a životného prostredia
042 66, Košice

Kontaktná osoba:
Ing. Barbara Kováčová
tel: 055 6196 658
e-mail: barbora.kovacova@vucke.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 03.11.2023 13:52
Upravené: 16.11.2023 14:43

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001