Základné informácie o programe NEXT HUSKROUA

Logo programu

V novom programovom období program cezhraničnej spolupráce ENI HUSKROUA mení názov na INTERREG NEXT HUSKROUA.

Európska komisia dňa 3. novembra 2022 schválila programový dokument Interreg na implementáciu programu Interreg VI-A NEXT Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina 2021-2027.

Cezhraničné programy Interreg realizované v rámci kohéznej politiky Európskej únie sú dôležitým nástrojom vyváženého a integrovaného územného rozvoja. Napriek svojmu malému rozpočtu zohrávajú tieto programy rozhodujúcu úlohu pri posilňovaní regionálnej a mestskej spolupráce a pri rozvoji pohraničných oblastí.

Podobne ako predchádzajúci program cezhraničnej spolupráce ENI sa aj nový program Interreg NEXT HU-SK-RO-UA zameriava na rozvoj maďarsko-slovensko-rumunsko-ukrajinského pohraničia a má osobitný záväzok dohnať ukrajinskú programovú oblasť.

Vyhlásenie prvej výzvy na predkladanie návrhov sa predpokladá začiatkom roka 2023. V programe je vyčlenených 66 miliónov EUR z finančných prostriedkov EÚ zo zdrojov NDICI (Nástroj susedstva, rozvoja a medzinárodnej spolupráce), ako aj zo zdrojov ERDF (Európsky fond regionálneho rozvoja).

Program NEXT je štruktúrovaný podľa troch priorít:

  • Odolný a zelený pohraničný región
  • Zdravý a atraktívny pohraničný región
  • Spolupracujúci pohraničný región

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.11.2023 13:51
Upravené: 10.11.2023 14:49

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001