Vyhlásenie 1. výzvy na predkladanie návrhov

21. septembra 2023 bola oficiálne vyhlásená 1. výzva na predkladanie návrhov v rámci programu INTERREG VI-A NEXT Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina 2021-2027!

Dôležité termíny 1. výzvy:

Termíny na predkladanie návrhov:

  • 20. decembra 2023 15:00 CET – pre malé a regulérne projekty bez rozpočtovej položky na infraštruktúru
  • 14. marca 2024 15:00 CET – pre veľké a regulérne projekty s rozpočtovou položkou na infrašruktúru

Výzva bola vyhlásená pre 3 typy projektov:

  1. Projekty malého rozsahu (SSP): trvanie do 12 mesiacov, suma 70 000 – 300 000€
  2. Projekty regulérneho rozsahu (RSP): trvanie do 24 mesiacov, suma 300 000 – 2 500 000€
  3. Projekty veľkého rozsahu (LSP): trvanie do 36 mesiac, suma 2 500 000 – 5 000 000€
      

V rámci 1. výzvy boli podporené nasledujúce priority a ciele:

Priorita 1 - Odolný a zelený pohraničný región

1.1 Prispôsobenie sa zmene klímy, prevencia rizík
1.2 Biodiverzita a zníženie znečistenia

Priorita 2 - Zdravý a atraktívny pohraničný región

2.1 Rovnaký prístup k zdravotnej starostlivosti
2.2 Kultúra a turizmus

Priorita 3 - Spolupracujúci pohraničný región

3.1 Harmonické susedské vzťahy prostredníctvom spolupráce
3.2 Bezpečnejšia Európa

Doplňujúce informácie:

Doplňujúce informácie týkajúce sa 1. výzvy programu sú dostupné na webovej stránke programu NEXT a v sekcii programové dokumenty.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 16.11.2023 10:25
Upravené: 16.11.2023 10:36

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001