Aktuálne výzvy programu ENI HUSKROUA

V súčasnosti nie sú vyhasené žiadne výzvy v rámci programu ENI HUSKROUA 2014-2020

Stručný prehľad základných informácií o projektoch.

Definícia projektu: projekt pozostáva zo súboru činností zameraných na dosiahnutie konkrétnych, zmerateľných, relevantných, dosiahnuteľných a načasovaných výsledkov a cieľov, ktoré prispievajú k programovým prioritám.

Projekty môžu získať finančný príspevok z Programu za predpokladu, že spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:

  1. prinášajú jasný vplyv a prínos v oblasti cezhraničnej spolupráce, ako je to opísané v programovom dokumente, a dokazujú pridanú hodnotu stratégií a programov Únie;
  2. realizujú sa na programovom území;
  3. spadajú do jednej z týchto kategórií:
    1. integrované projekty, pri ktorých každý prijímateľ vykonáva časť činností projektu na svojom vlastnom území;
    2. symetrické projekty, pri ktorých sa podobné aktivity realizujú súbežne v členských štátoch a na Ukrajine.

Podmienkou programu je mať aspoň 1 partnera z oprávneného programového územia Ukrajiny

Úradné hodiny
Pondelok 7:30-12:30
Utorok 7:30-12:30
Streda 7:30-12:30
Štvrtok 7:30-13:30
Piatok 7:30-12:30

Miera podpory
Maximálna výška ERDF príspevku 90%
Minimálna výška ERDF príspevku 50%

Miera spolufinancovania:
Ukrajina: 10%
Členské štáty EÚ (Slovensko): 10% = (5% Vlastné zdroje organizácie  + 5% z národného rozpočtu )

Podrobné informácie ohľadom vnútroštátneho spolufinancovania v členských štátoch bude k dispozícii na programovej internetovej stránke.

meno                             telefónne
číslo
miestnosť,
budova
e-mail
Ing. Barbora Kováčová 055 6196 656 410, Strojárenská 3 barbora.kovacova@vucke.sk

Autor/zdroj: Ing. Barbora Kováčová
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 14:00
Upravené: 23.07.2018 14:24