Základné informácie o programe ENI HUSKROUA

Logo programuProgram ENI CBC Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina na roky 2014 - 2020 je jedným zo 17 programov cezhraničnej spolupráce (CBC) na vonkajších hraniciach Európskej únie implementovaných v rámci európskeho nástroja susedstva (ENI) pre programové obdobie 2014 -2020. CBC je neoddeliteľnou súčasťou európskej susedskej politiky EÚ a jej cieľom je podpora cezhraničnej spolupráce medzi členskými štátmi EÚ a krajinami na vonkajších stranách hranice EÚ.

Cieľom programu cezhraničnej spolupráce HUSKROUA na obdobie 2014-2020 je prehĺbiť spoluprácu medzi oblasťami Zakarpatská, Ivanofrankivská a Černovická na Ukrajine a oprávnenými územiami členských štátov za účelom iniciovať pokrok v oblastiach existujúcich sociálnych, ekonomických, infraštruktúrnych a environmentálnych ťažkostí.

Na základe vyššie uvedeného bola pre program ENI HUSKROUA definovaná nasledujúca vízia.

V roku 2030 je územie pozdĺž hraníc Ukrajiny s troma členskými štátmi –Maďarskom, Slovenskom a Rumunskom -prihraničným regiónom spolupráce, ktorý efektívne funguje a spolupracuje v oblasti podpory miestnej kultúry a zachovania historického dedičstva, ochrany životného prostredia, adaptácie klimatickým zmenám a krízového manažmentu. Cezhraničná prístupnosť medzi Ukrajinou a troma členskými štátmi nebráni každodennej cezhraničnej spolupráci, zatiaľ čo sú bezpečnosť a ochrana vrátane riadenia hraníc zaistené na príslušnej úrovni. Spolupráca je neoddeliteľnou a prirodzenou súčasťou každodenného života ľudí tu žijúcich a orgánov pôsobiacich.

Autor/zdroj: Ing. Barbora Kováčová
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 12:46
Upravené: 23.07.2018 15:22