Programové dokumenty ENI HUSKROUA

Programové dokumenty sú rozdelené podľa fáz projektovej prípravy a projektovej implementácie.

Programové dokumenty potrebné pri príprave žiadostí:

 1. Spoločný operačný program ENI HUSKROUA 2014-2020
 2. Ustanovenie EK na vykonávanie ENI HUSKROUA
 3. Príručka pre žiadateľov – bude upravované podľa potreby a aktualizované v rámci jednotlivých výziev
 4. Partnerská dohoda – vzor
 5. Grant kontrakt - vzor
 6. Zoznam oprávnených slovenských žiadateľov (na SVK verzií sa pracuje)
 7. Ako pracovať so systémom IMIS
 8. Prezentácia Infodni ENI, Košice a Spišská Nová Ves

Programové dokumenty potrebné pri implementácií žiadostí:

 1. Aktualizovaná príručka k procesu verejného obstarávania pre Slovenských partnerov (8.6.2020 verzia 2.2)
 2. Prílohy k príručke procesu verejného obstarávania pre Slovenských partnerov (8.6.2020 verzia 2.2)
 3. Čestné vyhlásenie k príprave zmluvy o národnom spolufinancovaní
 4. Projektový implementačný manuál pre prijímateľov finančného príspevku
 5. Príručka viditeľnosti a publicity projektu (ZIP, 97 MB)
 6. Periodic staff report
 7. Pracovný výkaz
 8. Prezentácia ENI seminár pre prijímateľov
 9. Prezentácia ENI kontrola výdavkov
 10. Prezentácia ENI kontrola verejné obstarávanie
 11. Kontrolný systém SR- Príručka Prijímatelia ENI

Ďalšie dokumenty budú pridávané postupne.

Autor/zdroj: Ing. Barbora Kováčová
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 23.07.2018 15:00
Upravené: 18.06.2020 09:43

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról