Programové dokumenty ENI HUSKROUA

Programové dokumenty sú rozdelené podľa fáz projektovej prípravy a projektovej implementácie.

Programové dokumenty potrebné pri príprave žiadostí:

 1. Spoločný operačný program ENI HUSKROUA 2014-2020
 2. Ustanovenie EK na vykonávanie ENI HUSKROUA
 3. Príručka pre žiadateľov – bude upravované podľa potreby a aktualizované v rámci jednotlivých výziev
 4. Partnerská dohoda – vzor
 5. Grant kontrakt - vzor
 6. Zoznam oprávnených slovenských žiadateľov (na SVK verzií sa pracuje)
 7. Ako pracovať so systémom IMIS
 8. Prezentácia Infodni ENI, Košice a Spišská Nová Ves

Programové dokumenty potrebné pri implementácií žiadostí:

 1. Aktualizovaná príručka k procesu verejného obstarávania pre Slovenských partnerov (21.1.2021 verzia 3.0)
 2. Prílohy k príručke procesu verejného obstarávania pre Slovenských partnerov (21.1.2021 verzia 3.0)
 3. Čestné vyhlásenie k príprave zmluvy o národnom spolufinancovaní
 4. Projektový implementačný manuál pre prijímateľov finančného príspevku
 5. Príručka viditeľnosti a publicity projektu (ZIP, 97 MB)
 6. Periodic staff report
 7. Pracovný výkaz
 8. Prezentácia ENI seminár pre prijímateľov
 9. Prezentácia ENI kontrola výdavkov - online reporting stretnutie 11.11.2020
 10. Prezentácia ENI kontrola verejné obstarávanie
 11. Kontrolný systém SR- Príručka Prijímatelia ENI
 12. Príručka registrácie užívateľa a rolí signatory a recording user do systému I+

Ďalšie dokumenty budú pridávané postupne.

Autor/zdroj: Ing. Barbora Kováčová
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 15:00
Upravené: 21.06.2021 11:05

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001