Oprávnené programové územie

projekty financované z programového rozpočtu môžu byť realizované v nasledujúcich územných celkoch:

V Maďarsku

  • Sabolčsko-satmársko-berežská župa
  • Boršodsko-abovsko-zemplínska župa (pridružený región s plnými právami účasti)

Na Slovensku

  • Košický kraj
  • Prešovský kraj

V Rumunsku

  • Marmarošská župa,
  • Satumarská župa
  • Župa Suceava (pridružený región s obmedzenými právami účasti)

Na Ukrajine

  • Zakarpatská oblasť,
  • Ivanofrankivská oblasť
  • Černovická oblasť (pridružený región s obmedzenými právami účasti)

Pridružený región s plnými právami účasti

“Pridružený región s plnými právami účasti” znamená, že každá organizácia so sídlom v dotknutej oblasti, je oprávnená spolupracovať v rámci programu bez akýchkoľvek obmedzení.

Pridružený región s obmedzenými právami účasti

“Pridružený región s obmedzenými právami účasti” znamená, že každá organizácia so sídlom na dotknutom území môže spolupracovať v rámci programu s nasledujúcimi obmedzeniami:
– z cieľom vyhnúť sa akémukoľvek prekrývaniu s Programom Rumunsko-Ukrajina, kde sú Suceava a Černovická oblasť tiež oprávnené územia, musia mať projekty z pridružených regiónov maďarských alebo slovenských partnerov a partnerstvách, pričom sú tieto projekty obmedzené na Tematické ciele 3, 6 a 7 a nemôžu sa prostredníctvom nich realizovať veľké infraštruktúrne projekty (LIP).

Mapa oprávneného územia

Autor/zdroj: Ing. Barbora Kováčová
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 12:46
Upravené: 23.07.2018 13:33