Informačné dni pre potencionálnych žiadateľov 3. Výzvy programu ENI

Ministerstvo zahraničných vecí a zahraničného obchodu Maďarska pôsobiace v roli Riadiaceho orgánu programu v spolupráci so Spoločným technickým sekretariátom programu a Odborom regionálneho rozvoja územného plánovania a životného prostredia Úradu Košického samosprávneho kraja si Vás dovoľujú pozvať na INFORMAČNÝ DEŇ Programu ENI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014 – 2020.

Cieľom podujatia bude prezentovať pre potenciálnych žiadateľov z košického kraja podmienky 3. výzvy na predkladanie projektov v rámci Programu ENI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014 – 2020, zameraného na podporu spolupráce s Ukrajinou.

V rámci prednášky žiadatelia dostanú cenné informácie o priebehu výzvy, o podmienkach projektového partnerstva, o projektových a programových dokumentoch, o finančnom plánovaní projektov  ako aj  o všetkých podmienkach potrebných pre úspešnú realizáciu projektu

Informačné dni sa uskutočnia dňa 5. 12. 2019 (štvrtok) v Košiciach o 10:00 hod., Verejná knižnica Jána Bocatia, Hviezdoslavova 5, 040 01 Košice - Staré Mesto

Registrácia na podujatie začne 9:30.

Na informačný deň je potrebné sa prihlásiť.

 

Autor/zdroj: Ing. Barbora Kováčová
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 02.12.2019 15:26
Upravené: 31.01.2020 16:51

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001