Program ENI HUSKROUA podporí projekty v kraji za 3 milióny eur

Za peniaze z Európskeho fondu regionálneho rozvoja opravia fasádu Urbanovej veže v Košiciach, budovu Zlatého býka v Michalovciach či nakúpia zdravotnícke pomôcky pre domovy sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti košickej župy.

Dokopy 15 subjektov z Košického samosprávneho kraja (KSK) získalo podporu viac ako 3 milióny eur v rámci druhej výzvy cezhraničného programu ENI HUSKROUA. „Košický samosprávny kraj sa snaží realizovať projekty zamerané na rozvoj kultúry a cestovného ruchu, na pomoc ľuďom v sociálnych zariadeniach, aj na zlepšenie životného prostredia. Na tento účel máme vyčlenené peniaze nielen z rozpočtu kraja, ale snažíme sa ich čerpať aj prostredníctvom rôznych dotačných schém. Úspešne sa nám darí zapájať aj do výziev cezhraničného programu ENI. Vďaka nemu získa tento rok podporu 15 subjektov z nášho kraja, pričom Košický kraj je úspešným prijímateľom v troch žiadostiach,“ informoval predseda KSK Rastislav Trnka.

Jedným z projektov, ktoré bude kraj realizovať, je nákup zdravotných pomôcok a zariadení pre 13 domovov sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti košickej župy. Cieľom kraja je zlepšiť kvalitu poskytovania služieb pre pacientov a uľahčiť zamestnancom prácu s pacientmi.

Košická župa uspela aj s projektom, v rámci ktorého plánuje spoločne s partnermi vypracovať dve štúdie, zamerané na rozvoj dopravnej infraštruktúry a udržateľných spôsobov dopravy. Súčasťou tohto projektu bude výstavba cyklocesty na Maďarsko-Ukrajinskom pohraničí. „Okrem toho chceme vypracovať prípadovú štúdiu na vybudovanie nového hraničného prechodu s Ukrajinou od obce Maťovské Vojkovce. Aktuálne sú vybudované dva hraničné prechody pre automobilovú dopravu, ktoré však, vzhľadom na nápor vozidiel a dlhé čakacie doby, nie sú postačujúce,“ uviedol Trnka.

V oblasti kultúry kraj chce kraj zrealizovať projekt SMART múzeá. „V rámci tohto projektu chceme zvýšiť návštevnosť múzeí a galérií v prihraničných regiónoch zavedením inovatívnych služieb a smart technológií,“ uviedla vedúca odboru kultúry Jana Knežová.

Najviac žiadateľov z Košického kraja prejavilo záujem o podporu na rozvoj miestnej kultúry, historického dedičstva a cestovného ruchu. Za finančný príspevok z programu ENI napríklad zrekonštruujú fasádu Urbanovej veže v Košiciach. Historická budova Zlatého býka na Hlavnej ulici v Michalovciach sa vďaka európskym peniazom v najbližších rokoch zmení na modernú galériu spojenú s informačným centrom pre turistov.

Ďalšie dva projekty budú implementovať neziskové organizácie, ktoré sa zamerali na zlepšenie starostlivosti o detských pacientov. Prvý je zameraný na zlepšenie podmienok detských onkologických pacientov zo Slovenska a Ukrajiny, druhý projekt sa venuje deťom so zriedkavým ochorením, cystickou fibrózou.

Silná cezhraničná spolupráca univerzít sa prejavila v oblasti ochrany životného prostredia. Technická Univerzita v Košiciach spolu s ďalšími tromi vysokými školami vypracuje riešenia na zníženie spotreby emisií, zaviazala sa tiež k podpore využívania obnoviteľných zdrojov energie. 

Celkovo bolo v tomto roku v rámci programu ENI schválených 34 projektových žiadostí zo všetkých štyroch partnerských krajín – Maďarska, Slovenska, Rumunska a Ukrajiny. Peniaze pôjdu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) a pomôžu obciam, mestám, neziskovým organizáciám, občianskym združeniam, ale aj univerzitám a nemocniciam. O jednotlivých  projektoch bude KSK priebežne informovať.

Vysunutým pracoviskom ENI HUSKROUA v Košickom kraji je Kontaktný bod programu ENI, zriadený na Úrade KSK. Poskytuje bezplatné poradenstvo potenciálnym aj reálnym žiadateľom a prijímateľom pomoci z programu ENI HUSKROUA.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Činčárová
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 13.03.2019 16:00
Upravené: 28.01.2020 14:00

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001