Oznámenie o zmene Národného orgánu Programu cezhraničnej spolupráce ENI HUSKROUA

Oznamujeme Vám, že na základe uznesenia vlády SR č. 355 zo 4. júna 2020 s účinnosťou od 1.10.2020 prechádzajú všetky úlohy a kompetencie Národného orgánu Programu cezhraničnej spolupráce ENI Maďarsko – Rumunsko- Slovensko- Ukrajina (ďalej len „Program ENI HUSKROUA“) z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR).

Akúkoľvek korešpondenciu adresovanú Národnému orgánu Program ENI HUSKROUA je s účinnosťou od 1.10.2020 potrebné zasielať na adresu:

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Sekcia programov cezhraničnej spolupráce
Račianska 153/A, 830 03 Bratislava

Informácia pre slovenských prijímateľov týkajúca sa kontroly výdavkov a verejného obstarávania

Platí usmernenie od Spoločného technického sekretariátu v Budapešti, že zasielanie priebežných, resp. záverečných správ projektov na prvostupňovú kontrolu bude prebiehať cez systém Interreg+.

Uvedená adresa platí pre zasielanie dokumentácie na kontrolu VO, ktorú žiadame adresovať aj s identifikáciou príslušného Oddelenia kontroly implementácie programov cezhraničnej spolupráce programu ENI alebo Oddelenia auditov a kontroly verejného obstarávania programov cezhraničnej spolupráce.

Autor/zdroj: Ing. Barbora Kováčová
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 01.10.2020 08:35
Upravené: 05.10.2020 08:35

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001