Seminár pre prijímateľov 1. a 2. Výzvy Programu ENI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014 – 2020

Spoločný technický sekretariát programu ENI CBC HUSKROUA v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, si Vás dovoľujú pozvať na: Seminár pre slovenských prijímateľov 1. a 2. výzvy Programu ENI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014 - 2020.

Seminár sa uskutoční dňa 3. decembra 2019 o 11.30 hodine, v priestoroch  Úradu Prešovského samosprávneho kraja Námestie mieru 2, Veľká zasadačka, 042 66 Prešov

Cieľom podujatia bude informovať prijímateľov o správnosti postupov pri implementácií projektov, kontroly oprávnenosti výdavkov a správnosti procesu verejného obstarávania.

Podujatie sa bude konať v slovenskom jazyku. Registrácia na podujatie začne o 11:15.

Na podujatie je potrebné sa zaregistrovať.

Autor/zdroj: Ing. Barbora Kováčová
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 02.12.2019 15:26
Upravené: 02.12.2019 16:43

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001