Odpovede na často kladené otázky pre oblasť kultúry

1. Otázka:

Akým spôsobom môžem získať finančné prostriedky na svoj projekt / aktivitu spojenú s kultúrou?

Odpoveď:

Finančné prostriedky je možné získať prostredníctvom dotačných schém KSK. Aktuálne výzvy Košického samosprávneho kraja a ich podmienky nájdete
na stránke, podávanie žiadostí prebieha cez portál.

2. Otázka:

Ktoré kultúrne organizácie v kraji patria „pod KSK“, do zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja?

Odpoveď:

Košický samosprávny kraj je zriaďovateľom 20 kultúrnych organizácií.

3. Otázka:

Môžem si požičať knihu z ktorejkoľvek knižnice KSK?

Odpoveď:

Áno. Musíte byť zapísaným čitateľom ktorejkoľvek knižnice a vypožičať si danú knihu môžete prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby.

4. Otázka:

Na koho sa máme obrátiť, ak chceme vystúpiť alebo prezentovať sa na nejakom krajskom kultúrnom podujatí?(napr. folklórne súbory, umelci, umelecké skupiny)

Odpoveď: 

Centrum kultúry Košického kraja

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 25.03.2022 15:03
Upravené: 25.03.2022 15:54

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001