Odpovede na často kladené otázky pre oblasť cestovného ruchu a cyklodopravy

Sobranecké kúpele

1. Otázka:

Košický samosprávny kraj kúpil koncom roka do svojho vlastníctva „Bývalé Sobranecké kúpele“. Čo plánuje Košický samosprávny kraj s kúpeľami urobiť?

Odpoveď:

KSK má eminentný záujem získať  pre „Bývalé Sobranecké kúpele“ štatút kúpeľného miesta a prírodného liečivého zdroja a to z dôvodu rozvoja regiónu a kúpeľného cestovného ruchu.

2. Otázka:

V čom sú Bývalé Sobranecké kúpele výnimočné?

Odpoveď:

Okrem nádherného prostredia pod pohorím Vihorlat, v Sobraneckých kúpeľoch sa nachádza vysoko mineralizovaná, chloridovo – sodná, izotonická liečivá voda so zvýšením obsahom sírovodíka, ktorá blahodarné pôsobí na: reumatické, zápalové ochorenia, cievne choroby a zápaly žíl, nervové ochorenia, dnu. Inhalačné je liečivá voda vhodná na liečenie zápalov horných dýchacích ciest a pitie pri liečbe žlčníkových, žalúdočných a črevných ochorení.

Turzovské kúpele

1. Otázka:

Košický samosprávny kraj získal v roku 2021 do svojho vlastníctva Turzovské kúpele. Aké sú plánované procesy v ich obnove?

Odpoveď:

Turzovské kúpele patria v kraji medzi územie, ktoré potrebuje podporu a rozvoj. K tomu prispeje aj obnova Turzovských kúpeľov. Multiplikačný efekt, ktorý sa dostaví po ich obnove pomôže regiónu v rozvoji a podpore zamestnanosti, rovnako zvýrazní skrytý potenciál v cestovnom ruchu s napojením na ďalšie destinačné ciele v kraji. 

2. Otázka:

Plánuje kraj v Turzovských kúpeľov spustiť aj kúpeľnú liečbu?

Odpoveď:

Výnimočne klimatické podmienky, v ktorých sa nachádzajú Turzovské kúpele, majú predpoklad stať sa vyhľadaním kúpeľným miestom.

Cyklo

1. Otázka:

Z čoho vyplýva potreba rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky Košického samosprávneho kraja?

Odpoveď:

Košický samosprávny kraj spracoval Stratégiu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Košickom samosprávnom kraji s výhľadom do roku 2030. Jej spracovaním kraj získal komplexnejší pohľad na problematiku, význam a rozvoj cyklistickej dopravy a cykloturistiky v kraji.

2. Otázka:

Aké sú strategické úlohy tohto dokumentu?

Odpoveď:

Podporovať rozvoj cyklistickej dopravy v mestách a obciach Košického samosprávneho kraja, zabezpečiť jej začlenenie do integrovanej osobnej dopravy, zviditeľniť Košický samosprávny kraj ako modernú cyklistickú destináciu, skvalitňovať služby a ponuku pre cykloturistov v spolupráci s miestnymi združeniami cestovného ruchu a organizáciami destinačného manažmentu, zároveň zvýšiť bezpečnosť cyklistov na cestách pri uplatňovaní moderných princípov.

3. Otázka:

Čo je Kostrová sieť cyklistických trás Košického samosprávneho kraja

Odpoveď:

Kostrová sieť cyklistických komunikácií v Košickom kraji je zadefinovaná ako cykloturistická komunikácia s dôrazom na jej súlad s dopravnou obslužnosťou územia a zabezpečením bezpečnej každodennej prepravy miestnych obyvateľov na bicykli. Cieľom siete je prepojiť najvýznamnejšie turistické destinácie na území kraja s napojením na turistické ciele susedných krajov.

4. Otázka:

Čo tvorí základnú os Kostrovej siete?

Odpoveď:

Základnú os siete v Košickom samosprávnom kraji tvorí medzinárodná diaľková cyklotrasa Eurovelo 11. Táto sa ďalej rozvíja do vetiev, ktoré tvoria diaľkové cyklomagistrály, na ktoré sa následne napájajú miestne a regionálne cykloturistické trasy.

5. Otázka:

Koľko kilometrov cyklotrás je Košickom samosprávnom kraji?

Odpoveď:

Na základe posledného sčítania bol v roku 2021 rozsah cykloturistických trás 1841 km. Vzhľadom na to, že v okolí miest Košice a Rožňava pribudli náučné cykloturistické trasy a singletraily v rozsahu 146.4 km, celkový rozsah cykloturistických trás v Košickom kraji tak dosiahol dĺžku 1959,25 km.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 29.03.2022 14:39
Upravené: 29.03.2022 16:54

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001