Odpovede na často kladené otázky pre oblasť školstva

1. Otázka:

Je Košický samosprávny kraj zriaďovateľom ZŠ a MŠ?

Odpoveď:

V súlade s § 9 zákona č. 596/2003 Z. z.  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve je samosprávny kraj pri prenesenom výkone štátnej správy zriaďovateľom stredných škôl.

2. Otázka:

Kedy zriaďovateľ musí odvolať riaditeľa školy?

Odpoveď:

Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v § 3  ods. 7 určuje kedy zriaďovateľ musí odvolať riaditeľa školy.

3. Otázka:

Rozhoduje zriaďovateľ o prijatí resp. neprijatí žiaka na strednú školu?

Odpoveď:

Nie, o prijatí resp. neprijatí žiaka na strednú školu rozhoduje riaditeľ školy.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 25.03.2022 15:03
Upravené: 25.03.2022 17:15

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001