Odpovede na často kladené otázky pre oblasť verejnej správy

1. Otázka:

Môžem sa zúčastniť rokovania Zastupiteľstva KSK?

Odpoveď:

Áno. Zasadnutia zastupiteľstva sú zásadne verejné. Účasť verejnosti
na zasadnutiach zastupiteľstva je umožnená do naplnenia kapacity miest určených pre verejnosť.

2. Otázka:

Môžem sa zapojiť do diskusie na rokovaní Zastupiteľstva KSK?

Odpoveď:

V rámci bodu Otvorená samospráva môžu obyvatelia s trvalým pobytom na území samosprávneho kraja, fyzické osoby – podnikatelia pôsobiace na území samosprávneho kraja, osoby, ktoré vlastnia na území samosprávneho kraja nehnuteľný majetok (ďalej len „obyvateľ“ v príslušnom tvare) vystúpiť so svojimi príspevkami smerujúcimi na orgány samosprávneho kraja, právnické osoby
v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja.
Záujemca o vystúpenie v bode Otvorená samospráva sa do rozpravy prihlasuje v lehote najskôr 10 dní pred plánovaným zasadnutím zastupiteľstva a najneskôr 72 hodín pred začiatkom zasadnutia zastupiteľstva, vyplnením elektronického formulára na webovej stránke samosprávneho kraja.

3. Otázka:

Kde nájdem termíny zasadnutí Zastupiteľstva KSK?

Odpoveď:

Termíny zasadnutí zastupiteľstva sú zverejnené na webovej stránke kraja na príslušný polrok.

4. Otázka:

Kde nájdem majetkové priznania poslancov Zastupiteľstva KSK?

Odpoveď:

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov sú zverejnené na webovej stránke kraja.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 29.03.2022 10:55
Upravené: 29.03.2022 14:06

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001