Odpovede na často kladené otázky pre oblasť dopravy

1. Otázka:

Aký je postup pri zriaďovaní autobusovej zastávky?

Odpoveď:
Celý postup je zverejnený

2. Otázka:

Ako požiadať o zmenu cestovného poriadku?

Odpoveď:
V pravidelnej prímestskej autobusovej doprave prostredníctvom formuláru
V železničnej osobnej regionálnej a diaľkovej doprave prostredníctvom formuláru

3. Otázka:

Aký je postup pri podaní žiadosti o vyjadrenie k projektovej dokumentácii?

Odpoveď:
O vyjadrenie je potrebné požiadať v prípade realizácie výstavby alebo rekonštrukcie stavby, ktorá zasiahne do telesa cesty II. alebo III. triedy vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja (napríklad chodník, vjazd z cesty, alebo pripojenie na cestu, vodovodné, kanalizačné, plynové, elektrické, telekomunikačné vedenie, alebo prípojka, alebo iné stavby).
O vyjadrenie je potrebné požiadať samostatne Košický samosprávny kraj ako vlastníka cesty a Správu ciest KSK, ako správcu cesty.
K žiadosti je potrebné priložiť projektovú dokumentáciu spracovanú oprávnenou osobou – projektantom.
Rozsah projektu závisí od rozsahu stavby, minimálne však musí obsahovať technickú správu s popisom stavby, situáciu stavby na podklade katastrálnej mapy, priečne rezy.
Ďalší postup a podmienky realizácie z pohľadu ochrany cesty a bezpečnosti cestnej premávky budú uvedené vo vyjadreniach Košického samosprávneho kraja a Správy ciest KSK.
Tieto vyjadrenia zároveň slúžia ako podklad pre cestný správny orgán, alebo stavebný úrad napríklad v územnom, alebo stavebnom konaní.
V prípade, že bude stavba umiestnená aj na pozemku vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja, stavebník požiada Správu ciest KSK aj o majetkovoprávne usporiadanie – získanie iného vzťahu k pozemku pre účely realizácie stavby.

4. Otázka:

Koľko kilometrov ciest má vo vlastníctve a správe Košický samosprávny kraj?

Odpoveď:
Vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja je 557,944 km ciest II. triedy a 1 372,076 km ciest III. triedy. Správu a údržbu týchto ciest zabezpečuje Správa ciest Košického samosprávneho kraja, príspevková organizácia, ktorú zriadil Košický samosprávny kraj.
Na území Košického kraja je tiež:
25,701 km ciest II. triedy a 35,890 km ciest III. triedy vo vlastníctve a správe Mesta Košice 22,281 km diaľnic, 14,999 km rýchlostných ciest v správe Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. 367,216 km ciest I. triedy v správe Slovenskej správy ciest Bratislava

5. Otázka:

Kde môžu občania nahlásiť problémy so zjazdnosťou ciest?

Odpoveď:
Občan sa môže obrátiť priamo na príslušného správcu:
Zoznam správcov ciest:

6. Otázka:

Kde môže občan získať informácie o aktuálnych obmedzeniach na cestách?

Odpoveď:
Občan sa môže obrátiť priamo na príslušného správcu:

Informácie o aktuálnych dopravných obmedzeniach na cestách II. a III. triedy vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja sú k dispozícii tu.

7. Otázka:

Aké je cestovné a dovozné v prímestskej autobusovej doprave u dopravcov eurobus a ARRIVA?

Odpoveď:
Tarifa na území Košického samosprávneho kraj a a na území Prešovského samosprávneho kraja je jednotná.

8. Otázka:

Prečo je výhodné vybaviť si dopravnú kartu?

Odpoveď:
Pri platbe cestovného z dopravnej karty zaplatí cestujúci výrazne nižšie cestovné, ako pri platbe v hotovosti. Dopravná karta cestujúcemu umožní aj zakúpenie prestupného lístka na 2 spoje alebo jednodňového lístka (na neobmedzené cestovanie po celom východnom Slovensku do konca daného dňa), čo pri iných platbách než z dopravnej karty nebude možné. Zároveň na dopravnú kartu
s potrebnými identifikačnými údajmi si cestujúci bude môcť nahrávať mesačné, štvrťročné, polročné a ročné predplatné lístky. Na výber bude klasická fyzická dopravná karta, alebo nová virtuálna dopravná karta (uložená v mobile s NFC), pričom funkčne budú tieto karty rovnocenné.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.03.2022 08:46
Upravené: 25.03.2022 09:13

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001