Sociálne veci v roku 2018

07.09.2018 Strážske

Stražčanské športové hry pre prijímateľov sociálnych služieb 2018

       
40 športovcov z 13 zariadení sociálnych služieb z Rožňavy, Košíc, Prakoviec, Kráľoviec, Trebišova, Rakovca n/O., Michaloviec i Strážskeho si 5. 9. 2018 vychutnalo slávnostné otvorenie už 7. ročníka športových hier pre prijímateľov sociálnych služieb zariadení sociálnych služieb v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. Hry sa uskutočnili v priestoroch mestského parku a Park Pubu v Strážskom a ich organizáciu už tradične zabezpečilo zariadenie sociálnych služieb Harmonia.
 
19.07.2018

Workshop STROMY projektu Umelecké terapie v praxi

       
„Umelecké terapie v praxi “ je názov projektu, ktorého primárnou úlohou je práca s deťmi školských zariadení. Workshopy budú prebiehať priamo v školských zariadeniach, teda v prirodzenom prostredí detí so zameraním na rozvoj vzťahov, úcty k sebe aj iným, na rozvoj tvorivosti, aktivity a motivácie. Zámerom je prevencia šikany, vyčleňovania detí na základe odlišností, rôznosti a pozície sily.
 
26.06.2018

V súťaži „O pohár predsedu KSK“ sa na prvom mieste umiestnilo zariadenie HARMONIA Strážske

       
Vzdať úctu a uznanie ťažkej práci opatrovateľov, ktorá je často nedocenená. To bolo hlavnou myšlienkou 2. ročníka súťaže teoretických vedomostí a praktických zručností opatrovateľov zariadení sociálnych služieb Košického kraja „O pohár predsedu KSK“. Súťaž sa uskutočnila 15. júna v zariadení sociálnych služieb JASANIMA DSS Rožňava, a to aj za účasti predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislava Trnku.
 
11.06.2018

Športový deň klientov LÚČ DSS Šemša

       
Dňa 31.05.2018 LÚČ DSS Šemša zorganizovalo tradičný Športový deň. Pozvanie na tento Športový deň prijali aj zamestnanci a športovci z DSS Domko Košice. Cieľom podujatia bolo nielen súťaženie v jednotlivých športových disciplínach, ale aj spolupatričnosť a prehĺbenie vzťahov medzi prijímateľmi sociálnych služieb ako aj zamestnancami domovov.
 
28.05.2018

Okrúhly 15. ročník Mostu úsmevov

       
Dňa 29. mája 2018 o 9,00 hod. sa pod záštitou Ing. Rastislava Trnku, predsedu Košického samosprávneho kraja uskutoční v priestoroch divadelnej sály JUMBO Centrum Košice 15. ročník festivalu dramatickej tvorivosti klientov domovov sociálnych služieb MOST ÚSMEVOV.
 
15.05.2018

Potulky náučným chodníkom Krásnohorská Dlhá Lúka

       
JASANIMA DSS Rožňava dňa 20.04.2018 uskutočnila pre svojich prijímateľov sociálnych služieb prechádzku náučným chodníkom z Krásnohorskej Dlhej Lúky ku Krásnohorskej jaskyni, ktorá je súčasťou Svetového prírodného dedičstva. Spoločne sa s prijímateľmi pred vstupom na lesný chodník oboznámili so zásadami správania sa v Národnom parku Slovenský kras.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4] 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.12.2021 13:58
Upravené: 23.05.2022 09:21

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001