Workshop STROMY projektu Umelecké terapie v praxi

„Umelecké terapie v praxi “ je názov projektu, ktorého primárnou úlohou je práca s deťmi školských zariadení. Workshopy budú prebiehať priamo v školských zariadeniach, teda v prirodzenom prostredí detí so zameraním na rozvoj vzťahov, úcty k sebe aj iným, na rozvoj tvorivosti, aktivity a motivácie. Zámerom je prevencia šikany, vyčleňovania detí na základe odlišností, rôznosti a pozície sily.

Sekundárnou úlohou je zameranie na zvýšenie sociálnych komunikačných zručností ľudí v pomáhajúcich profesiách, ktorí pracujú s deťmi a mládežou, rodinami a komunitou na školách a v zariadeniach poskytujúcich služby na riešenie sociálno-patologických následkov. Zážitkovo vzdelávací workshop pre dospelých je vedený sebaskúsenostnou formou, s praktickými ukážkami využiteľnými v praxi dopĺňaný teoretickými blokmi. Priznať si, že potrebujeme pomoc môže byť niekedy najťažším prvým krokom pri riešení problémov nezávisle na tom, kto sme a s akým problémom sa snažíme vyrovnať.

Leták projektu

Workshopy sú venované psychológom, pedagógom, sociálnym pracovníkom, špeciálnym pedagógom a odborníkom v pomáhajúcich profesiách pracujúcich s deťmi a mládežou do 30 rokov. Workshopy budú prebiehať 1 x v mesiaci od júla 2018 do marca 2019. Obsahovo sú postavené na zvládnutie sociálnych a komunikačných zručností pre prácu s deťmi a mládežou, rodinami a komunitou na školách a v zariadeniach sociálnych služieb. 

Účasť na workshopoch je bezplatná Prihlášky posielajte do 27.7.2018 na facilitas@post.sk v tvare: Meno, priezvisko, titul, adresa, e-mail, telefónne číslo, zamestnávateľ, cieľová skupina, pracovná pozícia. Pripojte pár motivačných viet o sebe a čo Vás vedie k účasti na projekte. POČET MIEST JE LIMITOVANÝ! Pozvánka a program na www.facilitas.skhttp://nds.nds.sk/stream/activities

Workshopy sú v procese akreditácie Slovenskou komorou psychológov.

Podrobnejšie informácie

Autor/zdroj: PhDr. Monika Piliarová, FACILITAS n.o. Košice
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 10:00
Upravené: 23.05.2022 09:21

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001