Sociálne veci v roku 2013

18.09.2013

Jasanima - DSS sa zúčastnila Rožňavského jarmoku

       
Rožňavský jarmok sa už tradične stal miestom prezentácie a predaja výrobkov prijímateľov služieb Jasanima - DSS, ako aj kultúno-spoločenským zážitkom.
 
04.12.2013

Deň otvorených dverí v Jasanima - DSS

       
Pozvánka na Deň otvorených dverí v Jasanima - DSS a organizačnej súčasti Amalia - DSS, ktorý sa bude konať 11. decembra 2013.
 
13.11.2013

Vzdelávanie k tvorbe stratégie

       
Stretnutie k príprave koncepcií zariadení sociálnych služieb.
 
29.11.2013

Benefičný koncert pre mentálne a zdravotne postihnutých Charitánia 2013

       
V divadelnej sále Obchodno-kultúrneho centra v Rožňave sa v utorok 26. októbra uskutočnil v poradí už 18. ročník benefičného koncertu Charitánia, určeného pre ľudí s mentálnym postihnutím a zdravotným znevýhodnením.
 
02.12.2013

Vianočná prezentácia výrobkov

       
Pozvánka na vianočnú prezentačno-predajnú výstavu výrobkov zariadení sociálnych služieb v Košickom kraji.
 
26.11.2013

Príprava Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR - práva osôb so zdravotným postihnutím

       
Celodenné odborné podujatie k príprave časti celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR týkajúcej sa práv osôb so zdravotným postihnutím
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7] 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.12.2021 13:35
Upravené: 23.05.2022 09:09

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001