Sociálne veci v roku 2015

22.12.2015

Vyhodnotenie verejného pripomienkovania k návrhu Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji na roky 2016 - 2020

       
Košický samosprávny kraj vypracoval Koncepciu rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji na roky 2016-2020. Jeho pracovná verzia bola predložená občanom na verejné pripomienkovanie v období od 23.11.2015 – 2.12.2015.
 
14.12.2015

Vianočnú náladu do Šemše priniesol už tradične Mikuláš

       
Mikuláš je prvou predzvesťou vianočných sviatkov. Už tradične chodí medzi klientov a rozdáva im darčeky. Inak tomu nebolo ani 4. decembra, keď v odpoludňajších hodinách zavítal aj so svojím sprievodom do LÚČ-DSS Šemša, aby potešil klientov a rozdal im balíčky.
 
09.12.2015

Starostlivosť o psychiatrického pacienta v 21. storočí

       
Rehabilitačné stredisko pre ľudí s duševnými poruchami Radosť sa zúčastnilo Medzinárodného vedeckého sympózia odborníkov pracujúcich v psychiatrii a XVII. Celoslovenskej konferencie sekcie sestier pracujúcich v psychiatrii. Okrem slovenských odborníkov prednášali aj hostia z ďalekej Indie, Anglicka, Poľska, Maďarska, Čiech.
 
09.12.2015

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti prevencie kriminality pre rok 2016

       
Rada vlády SR pre prevenciu kriminality podporí projekty na prevenciu kriminality sumou vyše 1,3 mil. €. Oprávnenými žiadateľmi sú fyzické a právnické osoby, ktoré svoje projekty predložia do 14. januára 2016.
 
07.12.2015

Vianočné inšpirácie z regiónu

       
V priestoroch Regionálneho informačného bodu v Košiciach máte až do konca mesiaca možnosť zakúpiť si originálne a ručne tvorené výrobky klientov zariadení sociálnych služieb.
 
03.12.2015

Jubilejný 20. ročník Charitánie priniesol mnoho úsmevov

       
Dňa 26. 11. 2015 v priestoroch mestského divadla Actores v Rožňave odštartoval jubilejný 20. ročník benefičného koncertu Charitánia, ktorý je venovaný hlavne osobám s mentálnym postihnutím a zdravotným znevýhodnením. Podujatie bolo organizované občianskym združením Milana Štefánika pri zariadeniach DSS v spolupráci so zariadením Jasanima – DSS Rožňava v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11] 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.12.2021 13:35
Upravené: 23.05.2022 09:12

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001