V súťaži „O pohár predsedu KSK“ sa na prvom mieste umiestnilo zariadenie HARMONIA Strážske

Vzdať úctu a uznanie ťažkej práci opatrovateľov, ktorá je často nedocenená. To bolo hlavnou myšlienkou 2. ročníka súťaže teoretických vedomostí a praktických zručností opatrovateľov zariadení sociálnych služieb Košického kraja „O pohár predsedu KSK“. Súťaž sa uskutočnila 15. júna v zariadení sociálnych služieb JASANIMA DSS Rožňava, a to aj za účasti predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislava Trnku.

„Opatrovatelia pracujú v nepretržitých pracovných zmenách, z tohto dôvodu sa najmenej zúčastňujú rôznych vzdelávacích akcií mimo zariadenia, v ktorom pracujú. Zamestnávateľ od nich ale vyžaduje rozvoj svojich vedomostí. Musia mať aktuálne poznatky o liekoch, chorobách, prevencii, manipulácii s klientom, aktivizačných metódach, musia ovládať odborné postupy na výkon práce a platné legislatívne normy. Očakáva sa od nich zručnosť vo verbálnej a neverbálnej komunikácii a zvládaní konfliktov,“ priblížila riaditeľka JASANIMA DSS Rožňava Beáta Šlosárová.

Zároveň dodala, že opatrovatelia sú súčasťou multidisciplinárnych tímov pri spracovávaní, realizovaní a vyhodnocovaní individuálnych plánov.

Celkovo súťažilo 36 opatrovateľov z 12 zariadení sociálnych služieb, z toho 11 účastníkov bolo v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. A to konkrétne JASANIMA DSS Rožňava, ARCUS Košice, IDEA Prakovce, LIDWINA Strážske, LÚČ Šemša, LUMEN Trebišov, HARMONIA Strážske, ONDAVA Rakovec nad Ondavou, REGINA Kráľovce, SUBSIDIUM Rožňava, VIA-LUX Barca, plus jedno súkromné zariadenie FOR REGION Nadabula.

Na prvom mieste sa umiestnilo zariadenie HARMONIA Strážske, pričom s rovnakým počtom bodov skončilo aj družstvo domácich JASANIMA DSS. To sa nakoniec rozhodlo výhry vzdať a umiestnenie prenechalo družstvu zo Strážskeho, keďže ako povedala Šlosárová, putovný pohár je len jeden. Druhé miesto si odniesli opatrovatelia zo SUBSÍDIUM Rožňava, tretí boli zdravotníci z VIA LUX Barca.

„Pomáhať ľuďom s určitým hendikepom je poslaním. Je to neľahká, no veľmi zodpovedná práca. Košický samosprávny kraj sa bude naďalej snažiť poskytovať domovom sociálnych služieb potrebnú podporu, ktorá napomôže k rozvoju jednotlivých zariadení, zvýši kvalitu života klientov a pomôže rozvíjať ich voľnočasové aktivity a sociálne kontakty,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.

Účasť v súťaži podporila rozšírenie teoretických vedomostí a praktických zručností opatrovateľov. Stretnutie s kolegami a kolegyňami z rôznych zariadení prispelo k výmene skúseností a nadviazaniu nových priateľstiev.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Činčárová
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 26.06.2018 14:00
Upravené: 23.12.2021 09:43

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001