DOMKO predstaví nový hudobný nosič, bude pri tom aj Katka Koščová

Občianske združenie DOMKO V UMENÍ, ktoré pôsobí pri Domove sociálnych služieb DOMKO v Košiciach, pozýva v stredu 26. októbra na benefičný koncert spojený s krstom nového cédečka. Nebudú na ňom chýbať ani hviezdy...

Košickí Domkáči s priateľmi z hudobnej brandže nahrali už druhé cédečko. Tentokrát je na ľudovú nôtu, a tak ho aj nazvali. Blízkym, priateľom, podporovateľom i širokej verejnosti ho predstavia spolu so známymi hudobníkmi na benefičnom koncerte v stredu 26. októbra od 15,30 hod. v Historickej radnici na Hlavnej ulici v Košiciach. Rovnako ako vlani, keď sa na krste ich prvého CD zjavila Zuzka Smatanová, budú krstní rodičia skutočným prekvapením.

Obľúbená Katka Koščová, multižánroví Silvayovci, stály sprievodca domkáčských akcií košická kapela Los Massakeros a zatiaľ dobre strážené prekvapenie večera, spolu s dievčatami a chlapcami z DOMKA potešia všetkých, ktorí svojou účasťou podporia benefíciu v prospech výnimočného zariadenia sociálnych služieb. Názov DOMKO totiž znamená DOMov v KOšiciach. Svojou činnosťou prispieva k tomu, aby vo svojom meste mohli aj hendikepovaní ľudia a ich rodiny žiť čo najlepšie a najhodnotnejšie.

Občianske združenie DOMKO V UMENÍ je hlavným organizátorom koncertu. Hudobník a zároveň ergoterapeut zariadenia Pavol Jeňo pripomenul, že DOMKO Band je kapela, ktorú talentovaní klienti a ich kamaráti, profesionálni muzikanti, založili pred dvomi rokmi. Spolu s kolegyňou Svetlanou Martiňukovou, ktorá sa šikovným klientom už roky hudobne venuje, vlani natočili svoje prvé „popíkové“ cédečko. Nazvali ho Naše dobré veci a v duchu titulu na ňom naspievali svoje obľúbené moderné piesne od známych slovenských interpretov.

Tento rok spolu s profesionálnymi muzikantmi, gitaristom Petrom Tomkom, saxofonistom Jánom Kopčákom a huslistom Patrikom Takáčom a s podporou speváčok zo zboru Základnej školy na Hroncovej ulici, preladili na ľudovú nôtu. Profesionáli „chalanom a dievčencom“ ako svojich klientov nazýva riaditeľ DOMKA Martin Vatra, pomohli nahrať druhé CD so 14 známymi slovenskými ľudovkami. Excelujú na nich talentovaní Petra Vašková, Saška Gedrová, Aďka Baranová, Vladko Jurič, Miško Bíly a veľa ďalších. Na vydaní CD sa podieľala aj mladá grafička Anna Martiňuková, ktorá sa postarala o krásny vizuál hudobného nosiča a plagátov.

V programe koncertu nebude chýbať ani vystúpenie členov divadelného súboru DOMKO, ktorý pôsobí v domove sociálnych služieb. Potešia predstavením, ktorým zaujali v máji na prehliadke dramatickej tvorivosti klientov domovov sociálnych služieb Most úsmevov v Rožňave.

„Vlani sa náš výročný koncert pri príležitosti 50. výročia vzniku zariadenia stretol s veľmi pozitívnymi reakciami. Povedali sme si, že by to mohol byť začiatok peknej tradície benefičných koncertov. Každoročne by sme ich organizovali v prospech nášho občianskeho združenia DOMKO V UMENÍ, ktoré združuje občanov, priateľov, priaznivcov a rodinných príslušníkov našich klientov,“ priblížil zámer organizátorov benefičného koncertu riaditeľ domova Martin Vatra. Zároveň zdôraznil, že s vydaním cédečka im tento rok finančne pomohlo Mesto Košice a jeho organizácia K13 – Košické kultúrne centrá. Výťažok použijú na podporu tvorivosti domkáčov, ich ďalších aktivít a projektov.

Domov sociálnych služieb DOMKO v košickom Parku mládeže je predovšetkým denným zariadením, ktoré poskytuje pomoc pri odkázanosti, stravovanie, sociálne poradenstvo, výchovnú starostlivosť, pracovnú terapiu, kultúrnu, záujmovú a terapeutickú činnosť pre hendikepovaných. Vďaka rozsiahlej rekonštrukcii financovanej z programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce, sa jeho služby rozšírili aj na týždennú starostlivosť. Uplatňuje tvorivo – humanistickú výchovu, rešpektuje zvláštnosti každého jedinca a posilňuje jeho jedinečnú sebarealizáciu. DOMKO vyniká pestrou ponukou terapeutických a záujmových činností, ako je arteterapia, ergoterapia, dramatoterapia, muzikoterpia, canisterapia, biblioterapia. V terapeutickej činnosti dominuje arteterapia, ktorá je zameraná na rozvoj talentu pri umeleckom spracovaní fotografií a výtvarného cítenia. Klientmi zariadenia sú zdravotne znevýhodnení ľudia z Košíc a okolia s mentálnym postihnutím, prvkami autizmu a Downovho syndrómu. Zariadenie poskytuje služby pre 70 prijímateľov, z toho 60 chlapcov a dievčat je v ambulantnej forme a desať v týždennej, to znamená, že prichádzajú v pondelok a v piatok odchádzajú domov.

Viac informácií o nájdete na stránke DSS DOMKO alebo v článku o výročnom programe

Tu sa dozviete viac o prvej etape rekonštrukcie priestorov DSS DOMKO aj o ukončení druhej etapy rekonštrukcie.

Autor/zdroj: VIera Horniaková
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 17.10.2016 14:10
Upravené: 22.12.2021 16:14

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001